FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

360166003: Filtration - action (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1008091000146114 filtratie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1008101000146119 filtratie (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
475823013 Filtration - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
739707011 Filtration - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
filtratie Is a handeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Arteriovenous extracorporeal membrane oxygenation (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Venovenous extracorporeal membrane oxygenation Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Prolonged intermittent renal replacement therapy (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intermitterende hemofiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue hemofiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue arterioveneuze hemofiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intermitterende hemodiafiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue hemodiafiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue arterioveneuze hemodiafiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Stabilizing hemodialysis Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
peritoneale dialyse met uitzondering van canulatie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hemodialysis NEC Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified compensation for renal failure Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Compensation for renal failure NOS Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Placement of other apparatus for compensation for renal failure Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van tijdelijke katheter voor peritoneale dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified placement of other apparatus for compensation for renal failure Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Placement of other apparatus for compensation for renal failure NOS Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
extracorporele irradiatie van bloed Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intestinale dialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
toevoegen van additief aan zak met spoelvloeistof voor peritoneale dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting betreffende zak met spoelvloeistof voor peritoneale dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chronische peritoneale dialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
acute peritoneale dialyse met stiletkatheter Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
extracorporele gasuitwisseling Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
extracorporele membraanoxygenatie (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
extracorporele verwijdering van kooldioxide Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intermitterende hemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intermitterende hemodialyse met sequentiële ultrafiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intermitterende hemodialyse met continue ultrafiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue hemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
continue arterioveneuze hemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
continue veno-veneuze hemodialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
intraveneuze gasuitwisseling Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue ambulante peritoneale dialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue cyclische peritoneale dialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intermitterende peritoneale dialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'tidal-volume'-peritoneale dialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nachtelijke intermitterende peritoneale dialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nierdialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
extracorporele hemodialyse met behulp van kunstnier Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hemodialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
laten uitlopen en meten van peritoneale-dialysevloeistof (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
extracorporele hemofiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
onderhoudshemodialyse in ziekenhuis Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
eerste behandeling met hemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Insertion of cannula for hemodialysis, vein to vein Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
peritoneale dialyse inclusief canulatie Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hemodialysis, maintenance at home Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Hemodialysis, supervision at home Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
peritoneale dialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Peritoneal dialysis catheter maintenance Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
extracorporele albuminedialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
automatische peritoneale dialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
peritoneale dialyse inclusief canulatie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Continuous ambulatory peritoneal dialysis with erythropoietin therapy (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Peritoneal dialysis with erythropoietin therapy (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Night-time hemodialysis (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Chronic continuous venovenous hemofiltration (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hemodiafiltration with erythropoietin therapy (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Extracorporeal immunoadsorption for ABO incompatibility (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Continuous cycling peritoneal dialysis with erythropoietin therapy (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
ultrafiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
sustained low-efficiency dialysis Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hemofiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hemodiafiltratie (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue veno-veneuze hemofiltratie en -dialyse Method False filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
plasmafiltratie (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hemodialyse en behandeling met erytropoëtine Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
acute peritoneale dialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
nachtelijke thuishemodialyse met erytropoëtine Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Percutaneous extracorporeal membrane oxygenation (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
acute continue veno-veneuze hemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
acute continue veno-veneuze hemofiltratie en hemodialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Acute plasma filtration (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
nachtelijke thuishemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nachtelijke hemodialyse met erytropoëtine (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
chronische intermitterende hemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vergroting van kunstnier voor hemodialyse (verrichting) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
onderhoudshemodiafiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
onderhoudshemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
acute hemodialyse Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
onderhoudshemofiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
acute hemodiafiltratie Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Aquapheresis (procedure) Method True filtratie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start