FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

360224006: Investigation - action (qualifier value)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2003. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  475883010 Investigation - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  739766016 Investigation - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  Investigation - action Is a Observation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Investigation - action Is a beleid (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
  fluoroscopie met contrastinjectie Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  continue elektrocardiografische bewaking (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Pregnancy with abnormal glucose tolerance test Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  audio-vestibulair gehooronderzoek (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  subjectieve audiometrie Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Special ear, nose and throat procedure (procedure) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  speciële verrichting op tractus gastrointestinalis (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  speciële verrichting aan urinewegen (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Hypersensitivity skin testing Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  onderzoeken van circulatoire functie (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  sonderen van gewricht Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  sonderen van sinus Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  12 lead electrocardiogram (procedure) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  röntgenfoto van diafyse van tibia en/of fibula (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  radiografie van buik in staande positie Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  wekedelenradiografie van galblaas Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  wekedelenradiografie van onderbuik Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  radiografie van niet-obstetrisch bekkenorgaan (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  röntgencontrastonderzoek van zenuwstelsel (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  ventriculografie van hersenen met contrast Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  röntgencontrastonderzoek van neusbijholten Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  röntgencontrastonderzoek van larynx en/of trachea Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  stereotactisch/stereoscopisch onderzoek Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  schildklierscintigrafie met opname van jodiumisotoop (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Doppler studies Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Phenylketonuria screening Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepaling van glucose-6-fosfaatdehydrogenase Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Factor VIII assay Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Serum iron tests Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van ferritine in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  ABO blood grouping Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Syphilis infectious titre test Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Infectious mononucleosis test Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  SH-antigen (hepatitis B) test Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Blood chemistry - general Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van hypofysehormoon of bijnierhormoon (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Enzyme/specific protein level measurement Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Biochemical evaluation of blood urea/renal function Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Electrophoresis: gamma globulin Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van concentratie van aminozuren in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van aminofylline in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van fenobarbital in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van fenytoïne in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van valproïnezuur in serum (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van carbamazepine in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van primidon in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van lithium in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van digoxine in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van salicylaat in serum (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van paracetamol in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van diazoxide in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van concentratie van giftige stof in bloed (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Urine examination - general Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van glucose in urine met dipstick Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Urine microscopy: pus cells Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Urine microscopy for organisms AND/OR foreign bodies Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van vrij testosteron in urine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van oestriol in 24-uursurine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van vrij testosteron in 24-uursurine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van vrij cortisol in 24-uursurine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van niet-geslachtshormonen in urine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van imipramine in urine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van amfetamine in urine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van paraquat in urine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Phenothiazine measurement, urine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van urobiline in urine Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Cerebrospinal fluid globulin measurement (procedure) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Sperm count - number/cc Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Evaluation of bone marrow erythropoiesis Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  onderzoek van sputum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van natrium in vloeistof (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van kalium in vloeistof (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van ureum in vloeistof (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Creatinine measurement, body fluid Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Bilirubin measurement, body fluid Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Glucose measurement, body fluid Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van albumine in vloeistof (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Fluid sample alkaline phosphatase measurement Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Amylase measurement, body fluid Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van bicarbonaat in vloeistof (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van lipase in vloeistof (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van trypsine in vloeistof (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Microbiology Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Sample bacteriology general (procedure) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Sample virology general (procedure) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Determination of total normal and motile sperm Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van bloed in urine met dipstick Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  psychologische analyse Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Unclassified cells Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  telling van plasmacellen Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Percentage cell count Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Non-rhesus red cell antibodies Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van nuchter lipidengehalte in bloed (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van zinkprotoporfyrine in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van differentiële nierfunctie Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van progesteron in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van testosteron in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Serum caeruloplasmin measurement Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van alfa-1-antitrypsine in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van P1-fenotype in serum Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bepalen van alfa-1-zure glycoproteïne in serum (verrichting) Method False Investigation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Page 1 of 123 Next End


  Reference Sets

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  SAME AS association reference set (foundation metadata concept)

  Back to Start