FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

360330009: Teaching - action (qualifier value)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2006. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  475994013 Teaching - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  739873019 Teaching - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  Teaching - action Is a Education - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
  Teaching how to Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over verrichting Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Teaching how to perform activity Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Teaching how to use appliance Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over aanpassen van prothese Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Teaching of skills Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Teaching how to avoid problem Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over op peil houden van energie (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  trainen van levensvaardigheden (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Control of phantom sensation technique (regime/therapy) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over programma voor hartrevalidatie Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zelfonderzoek Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over borstvoeding Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over hygiëne met betrekking tot mamma (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over correct aanleggen van baby aan borst Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over schone intermitterende zelfkatheterisatie (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zelfonderzoek van testikels (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over dieet (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over functionele activiteit Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over algemene dagelijkse levensverrichtingen Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Teaching how to take drug Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over verzorging van gebitsprothese (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over musculoskeletale zorg Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg bij diarree Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg met betrekking tot maag (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg bij misselijkheid Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over ondersteuning bij borstvoeding Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Vision care education Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over voorzorgsmaatregelen tegen dwalen Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg bij amnesie Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over crisisbehandeling Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg bij auto-immuunziekte Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over enterale voeding Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over parenterale voeding (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over analyse van gezinsproces (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over analyse van seksueel gedrag Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over analyse van sociaal netwerk Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over preventie van middelenmisbruik Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over preventie van misbruik van tabak (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over preventie van medicatiemisbruik Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over preventie van alcoholmisbruik (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over pijnbestrijding bij acute pijn Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over pijncontrole bij chronische pijn (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over reproductieve gezondheidszorg Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over fertiliteitszorg (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over maatregelen bij onvruchtbaarheid Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over contraceptieve zorg Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  advies voor gezonde bloedsomloop (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over neurovasculaire zorg Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg bij urine-incontinentie Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over levensstijl bij nieraandoening (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg betreffende groei en ontwikkeling (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over verzorgen van pasgeborene Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg voor kind Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg voor volwassene Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg voor adolescent Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg voor oudere volwassenen Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over perinatale zorg Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg tijdens persen (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg bij partus (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over verstrekken van geneesmiddelen Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Teaching Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over transfer van patiënt Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over reguleren van slaappatroon Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over rehabilitatietherapie Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over 'range of motion' Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over therapie met fysieke revalidatie (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichting over stomazorg (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over irrigatie van stoma (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over onderhoud van pacemaker Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  trainen in realiteitsoriëntatie (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over stressmanagement Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over spiritueel welzijn Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over verzorgen van veneuze katheter Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over compliantie met dieetvoorschriften (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zich houden aan vochtinname (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zich houden aan medicatieregime (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over therapietrouw (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over consult met arts Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over instructies voor medische behandeling Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over statusvoering door arts (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over professionele en/of aanvullende zorg (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over specialistische verpleegkundige zorg (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over ergotherapie Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over fysiotherapie Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over logopedie (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over injectie van cobalamine (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over zorg bij radiotherapie Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over voedingszorg (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Dietary regime education Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over speciaal dieet Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over algemene voorzorgsmaatregelen Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over lichamelijk onderzoek (verrichting) Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over beoordeling van fysieke gezondheid Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over meting van vitale functies van patiënt Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over temperatuurmeting Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over pulsaties meten Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  voorlichten over meten van ademhalingsfrequentie Method False Teaching - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Page 1 of 3 Next End


  Reference Sets

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  POSSIBLY EQUIVALENT TO association reference set (foundation metadata concept)

  Back to Start