FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

363915008: Speech and language observable (observable entity)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
12417191000146115 observatie betreffende spraak en taal nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
12417201000146118 observatie betreffende spraak en taal (waarneembare entiteit) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
487048017 Speech and language observable en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
770105010 Speech and language observable (observable entity) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

252 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
observatie betreffende spraak en taal Is a observatie betreffende spraak true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
observatie betreffende spraak en taal Is a observatie betreffende communicatie, spraak en taal false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Developmental speech disorder interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Developmental receptive language disorder interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Motor speech disorder interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
functionele articulatiestoornis interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Immature articulatory praxis interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Developmental motor speech disorder interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Developmental articulatory dyspraxia interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
spraakachterstand (aandoening) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Expressive language delay interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Receptive language delay interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Word finding difficulty interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Delayed pre-verbal development interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Restricted language development interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Restricted expressive language development interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Restricted receptive language development interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Developmental syntactic impairment interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Developmental semantic impairment interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Congenital auditory imperception interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Acquired epileptic aphasia interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
gemengd receptieve-expressieve taalstoornis (aandoening) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Disorder of speech and language development interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
ontwikkelingsafasie interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
expressieve taalontwikkelingsstoornis interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Developmental language disorder interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Discourse difficulties interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Floating-Harbour syndrome interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Receptive language disorder interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
articulatie-ontwikkelingsstoornis (aandoening) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
On examination - speech delay interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 5
articulatiestoornis door hyperkinesie interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Speech and language developmental delay due to hearing loss (disorder) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
matige expressieve taalachterstand interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Severe expressive language delay interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Mild expressive language delay interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Developmental delay in receptive-expressive language (disorder) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Developmental speech fluency disorder (disorder) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
syndroom van vertraagde spraakontwikkeling, asymmetrie van aangezicht, strabismus en plooi in oorlel (aandoening) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Developmental language comprehension impairment (disorder) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Developmental language disorder and impairment of receptive and expressive language interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Developmental language disorder and impairment of expressive language interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Developmental and speech delay due to SRY-box 5 deficiency (disorder) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Moderate receptive language delay interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Severe receptive language delay interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Mild receptive language delay interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Mild developmental articulation disorder interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
schor interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
pervasieve ontwikkelingsstoornis met opvallende verstoring van functioneel taalgebruik zonder verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met verstoring van functioneel taalgebruik interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met opvallende verstoring van functioneel taalgebruik met verlies van eerder verworven vaardigheden (aandoening) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met cognitieve ontwikkelingsachterstand en pervasieve verstoring van functioneel taalgebruik zonder verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
pervasieve ontwikkelingsstoornis met cognitieve ontwikkelingsachterstand en opvallende verstoring van functioneel taalgebruik met verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
pervasieve ontwikkelingsstoornis met cognitieve ontwikkelingsachterstand en opvallende verstoring van functioneel taalgebruik zonder verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
pervasieve ontwikkelingsstoornis met cognitieve ontwikkelingsachterstand en volledige verstoring van functioneel taalgebruik zonder verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
pervasieve ontwikkelingsstoornis met cognitieve ontwikkelingsachterstand en afwezigheid van functioneel taalgebruik met verlies van eerder verworven vaardigheden (aandoening) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
pervasieve ontwikkelingsstoornis met cognitieve ontwikkelingsachterstand en volledige verstoring van functioneel taalgebruik met verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
pervasieve ontwikkelingsstoornis met ernstige verstoring van functioneel taalgebruik met verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met ernstige verstoring van functioneel taalgebruik zonder verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met afwezigheid van functioneel taalgebruik (aandoening) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met volledige verstoring van functioneel taalgebruik met verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met volledige verstoring van functioneel taalgebruik zonder verlies van eerder verworven vaardigheden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met volledige verstoring van functioneel taalgebruik interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pervasieve ontwikkelingsstoornis met cognitieve ontwikkelingsachterstand en volledige verstoring van functioneel taalgebruik interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
pervasieve ontwikkelingsstoornis met cognitieve ontwikkelingsachterstand en opvallende verstoring van functioneel taalgebruik interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
welbespraaktheid (bevinding) interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
spraakarmoede interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Echolalia interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
embolofrasie interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
spraakdruk (bevinding) interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vertrekken van neus en aangezicht bij spreken (bevinding) interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verbigeratie (bevinding) interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
taalontwikkeling - vocaliseert niet-geredupliceerde lettergrepen interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
taalontwikkeling - babbelt geredupliceerde klanken interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
observatie betreffende communicatie, spraak en taal Is a True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gesproken taal Is a True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
in staat om korte dagelijks gebruikte zinnen te spreken interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om korte dagelijks gebruikte zinnen te begrijpen interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
spreekt begrijpelijk voor kennissen interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
spreekt begrijpelijk voor vreemden interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Characteristic of voice Is a True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
observatie betreffende spraak Is a False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Characteristic of language Is a True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Delayed speech and language development interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Does find words interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Main spoken language Japanese (finding) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Language read (finding) interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Syntactical aphasia (finding) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Main spoken language Patois (finding) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Does not speak fluently interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
herhalend vragen stellen (bevinding) interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Main spoken language Mandarin interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Main spoken language Javanese interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
breedsprakigheid interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to use words interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pathologische verandering van stem interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Main spoken language Indonesian interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Main spoken language Ndebele interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Main spoken language Gujerati interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Difficulty finding words interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
bevinding betreffende gebruik en inhoud van taal interpreteert True observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Difficulty speaking fluently interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
speelt met woorden en betekenis (bevinding) interpreteert False observatie betreffende spraak en taal geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2

Page 1 of 6 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start