FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

371150009: in staat (kwalificatiewaarde)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1196445014 Able (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
1209852018 Able en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4453161000146115 in staat nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4578971000146112 in staat (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4578981000146114 is in staat om nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

1 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Able (qualifier value) Is a Ability interpretation value (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
in staat om evenwicht te bewaren bij staan met voeten in semi-tandempositie Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om evenwicht te bewaren bij staan met voeten vlak naast elkaar Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om evenwicht te bewaren bij staan met voeten uit elkaar (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om evenwicht te bewaren bij staan met voeten in tandempositie (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te starten met lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om met linker oog handbeweging te zien via stenopeïsche opening (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
in staat om met rechter oog handbeweging te zien via stenopeïsche opening (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om spraakcomputer te gebruiken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om zich te concentreren Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om prosodie te gebruiken bij spreken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om eigen begrip te bewaken (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om met post om te gaan (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om met activiteiten gerelateerd aan huisvesting om te gaan Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om deel te nemen aan sociaal leven binnen gemeenschap Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om voor persoonlijke bezittingen te zorgen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om gezondheidsvaardigheden te tonen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om over misselijkheid te communiceren Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om over pijn te communiceren Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om met geheugentechniek met medicatieregime om te gaan (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
effectief copinggedrag van familie (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om huiselijke activiteiten uit te voeren Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om luchtweg effectief vrij te maken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om mee te doen aan sociale activiteiten (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om gezondheid te onderhouden Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Independent Is a False Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Able to and does (qualifier value) Is a True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Able to sit: chair/bed transfer Has interpretation False Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet verward (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om helder te denken (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om gedrag te beheersen Has interpretation False Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om ongewenst gedrag te voorkomen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat tot coping Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om pijn aan te kunnen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om eigenwaarde te behouden Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om drinken van alcohol onder controle te houden Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verscherpt denken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vastgehouden richting van denken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Able to protrude tongue Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om digitus I te opponeren (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om abstract te denken (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te lopen Has interpretation False Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om op plat oppervlak te lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om helling op te lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om helling af te lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om heuvel op te lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om heuvel af te lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om treden op te stappen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om van opstapje af te stappen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om trap op te lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om trap af te lopen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te beginnen met lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om met lopen te stoppen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om spontaan te beginnen en stoppen met lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om op smalle lijn te lopen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te lopen van hiel naar teen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te lopen tijdens dragen van groot speelgoed (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om achteruit te lopen tijdens trekken van groot speelgoed Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om evenwicht te bewaren Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om evenwicht te bewaren bij zitten Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om evenwicht te bewaren bij staan (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te staan zonder steun Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om op één been te staan (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om op plat oppervlak te rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om helling op te rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om helling af te rennen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om heuvel op te rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om heuvel af te rennen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om trap op te rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om trap af te rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te beginnen met rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om obstakel te ontwijken tijdens rennen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om hoek om te slaan tijdens rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om op tenen te lopen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te hinkelen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te huppelen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om op één voet te huppelen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om op wisselende voeten te huppelen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te springen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te kruipen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te schuifelen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te rollen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om op zij te rollen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat zich om te rollen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te hurken (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat te overbruggen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om gewicht te verplaatsen (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te slaan Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te gooien Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te vangen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te reiken (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om groot voorwerp over vloer te duwen en te trekken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om groot speelgoed met wielen vooruit te duwen en te trekken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om groot speelgoed met wielen achteruit te duwen en te trekken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te duwen en te trekken tijdens rennen Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om klein speelgoed met wielen vooruit te duwen en te trekken Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om te bewegen binnen positie (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om positie aan te houden (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om staande positie aan te houden (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om zittende positie aan te houden Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om zich aan te passen aan positie (bevinding) Has interpretation True Able (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 13 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start