FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

371151008: niet in staat (kwalificatiewaarde)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1196446010 Unable (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
1209853011 Unable en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4576071000146110 niet in staat nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4576081000146112 niet in staat (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4576091000146114 is niet in staat om nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unable (qualifier value) Is a Dependent (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Unable (qualifier value) Is a Ability interpretation value (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
niet in staat om evenwicht te bewaren bij staan met voeten uit elkaar (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om evenwicht te bewaren bij staan met voeten in tandempositie (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om evenwicht te bewaren bij staan met voeten in semi-tandempositie (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om evenwicht te bewaren bij staan met voeten vlak naast elkaar (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te starten met lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om met post om te gaan Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat tot augmentatieve en alternatieve communicatie Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om met activiteiten gerelateerd aan huisvesting om te gaan Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om deel te nemen aan sociaal leven binnen gemeenschap Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om voor persoonlijke bezittingen te zorgen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om gezondheidsvaardigheden te tonen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te staan Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
prelogisch denken Has interpretation False Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet in staat om trap op te lopen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to control anger Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om 'ik'-boodschappen te gebruiken (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to kick legs Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te bewegen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om zonder steun te zitten (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat hoofd op te tillen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om in buikligging hoofd te bewegen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om gedrag te beheersen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om ongewenst gedrag te voorkomen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om eigenwaarde te behouden Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om drinken van alcohol onder controle te houden (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om geen alcohol te drinken Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om drinken van acohol onder controle te houden zodra begonnen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to control spontaneous drinking bouts Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om vóór intoxicatie te stoppen met drinken van alcohol Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om datum van vandaag te herinneren (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om naam van huidige koning of koningin te herinneren (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om naam van huidige minister-president te herinneren (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om eigen leeftijd te herinneren (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om helder te denken Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verlies van richting van denken Has interpretation False Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
weinig begrip van abstracte concepten Has interpretation False Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet in staat om te huilen bij emotie Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om obsessieve gedachten te weerstaan Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te snuiven Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to hold drinks Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to blow own nose Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to swallow Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to initiate swallowing Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to protrude tongue Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unable to protrude tongue fully Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
in staat om abstract te denken (bevinding) Has interpretation False Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intermitterende verwardheid Has interpretation False Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet in staat om te lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om op plat oppervlak te lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om helling op te lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om helling af te lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om heuvel op te lopen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om heuvel af te lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om opstapje te gebruiken Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om afstapje te gebruiken Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om trap af te lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te beginnen met lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om met lopen te stoppen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om spontaan te beginnen en stoppen met lopen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om op smalle lijn te lopen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te lopen van hiel naar teen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te lopen tijdens dragen van groot speelgoed Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om achteruit te lopen tijdens trekken van groot speelgoed (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om evenwicht te bewaren (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om evenwicht te bewaren tijdens zitten Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om evenwicht te bewaren tijdens staan Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te staan zonder steun Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om op één been te staan Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te rennen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om op plat oppervlak te rennen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om helling op te rennen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om helling af te rennen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om heuvel op te rennen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om heuvel af te rennen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om opstapje op te rennen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om afstapje af te rennen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om trap op te rennen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om trap af te rennen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te beginnen met rennen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om met rennen te stoppen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat tot ontwijken van obstakel tijdens rennen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om hoek om te slaan tijdens rennen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om op tenen te lopen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te hinkelen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om op één voet te huppelen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om op wisselende voeten te huppelen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te springen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te kruipen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te schuifelen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te rollen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om op zij te rollen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om zich om te rollen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te hurken Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te overbruggen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om gewicht te verplaatsen Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te slaan Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te gooien Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te vangen (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om te reiken (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om groot voorwerp over vloer te duwen en te trekken (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet in staat om groot speelgoed met wielen vooruit te duwen en te trekken (bevinding) Has interpretation True Unable (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 13 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start