FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

371156003: Does not, dependent (qualifier value)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2017. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  1196451016 Does not, dependent (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: component van beperkte waarde (metadata)
  1209858019 Does not en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: dubbel component
  2672350018 Does not, dependent en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  Does not, dependent Is a Dependent (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
  Does not understand own emotions Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Does not recognize self Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Does not recognise self in mirror Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Does not recognise photographs of self Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  neemt ziekterol niet aan Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  wil geen vertegenwoordiger (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  praat niet over probleem (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  houdt zich niet aan regels en grenzen Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Does not misuse drugs (situation) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Has never misused drugs (situation) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  injecteert geen drugs Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  deelt materiaal voor injecteren van drugs niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Does not "clean" needles Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  maakt geen gebruik van uitwisselingsprogramma voor naalden en spuiten (situatie) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  volgt ritueel omtrent drugsgebruik niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  gebruikt geen snuiftabak Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  heeft nooit snuiftabak gebruikt Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  ex-gebruiker van snuiftabak Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  gebruikt geen vochtige poedertabak Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  heeft nooit vochtige poedertabak gebruikt Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  ex-gebruiker van vochtige poedertabak Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  kauwt geen tabak (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  heeft nooit tabak gekauwd Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  ex-gebruiker van pruimtabak (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  huilt niet bij emotie Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Does not know what food he or she wants Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  beweegt niet alle vier extremiteiten Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  trapt niet met benen Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  loopt niet op plat oppervlak Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet helling op Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet helling af Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet heuvel op Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet heuvel af Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  gebruikt opstapje niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  gebruikt afstapje niet (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt trap niet op Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt trap niet af (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  begint niet met lopen (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  stopt niet met lopen Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  begint en stopt niet spontaan met lopen (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet op smalle lijn (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet van hiel naar teen (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet tijdens dragen van groot speelgoed Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet achteruit tijdens trekken van groot speelgoed Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  bewaart evenwicht niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  bewaart evenwicht niet bij zitten (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  bewaart evenwicht niet bij staan Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  staat niet zonder hulp (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  staat niet op één been Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  probeert niet te rennen Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent niet op plat oppervlak Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent helling niet op Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent niet van helling af (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent heuvel niet op Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent niet van heuvel af Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent opstapje niet op Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent afstapje niet af (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent trap niet op Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rent trap niet af Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  begint niet met rennen (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  stopt niet met rennen Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  ontwijkt obstakel tijdens rennen niet (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  slaat tijdens rennen hoek niet om Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  loopt niet op tenen Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hopt niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  huppelt niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hinkelt niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  huppelt niet op wisselende voeten Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  springt niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  kruipt niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  schuifelt niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rolt niet (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rolt niet op zij (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  rolt zich niet om Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  probeert niet te kruipen Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hurkt niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  overbrugt niet (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  verplaatst gewicht niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  slaat niet (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  gooit niet Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  vangt niet (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  reikt niet (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  duwt en trekt groot voorwerp niet over vloer (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  duwt en trekt groot speelgoed met wielen niet vooruit Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  duwt en trekt groot speelgoed met wielen niet achteruit Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  duwt en trekt niet tijdens rennen (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  duwt en trekt klein speelgoed met wielen niet vooruit (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  beweegt niet vanuit positie Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  beweegt niet binnen positie (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  houdt positie niet aan (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  houdt staande positie niet aan Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  houdt zittende positie niet aan Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  past zich niet aan positie aan Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  staat niet op Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  staat niet alleen op (bevinding) Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  gaat niet staan vanuit zittende positie Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  trekt zich niet op tot staan vanuit zittende positie Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  wisselt niet af tussen zitten en staan Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  gaat niet staan vanuit gehurkte positie Has interpretation False Does not, dependent geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

  Page 1 of 11 Next End


  Reference Sets

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  REPLACED BY association reference set (foundation metadata concept)

  Back to Start