FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

373385008: operatief herstel van hoofd-halsregio (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1198683010 Surgical repair of head and neck structure (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
1211867011 Surgical repair of head and neck structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: ambigu component
2859981000146114 operatief herstel van hoofd-halsregio nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2859991000146111 operatief herstel van hoofd-halsregio (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2860001000146115 operatief herstel van hoofd en hals en/of nek nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
2860011000146118 operatief herstel van hoofd-halsgebied nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

1543 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Is a chirurgisch herstel per lichaamsstreek (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Is a verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Method Surgical repair - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Procedure site structuur van hoofd-halsregio false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Method operatief herstel (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Procedure site - Direct (attribute) structuur van hoofd-halsregio false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Method operatief herstel (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Procedure site - Direct (attribute) structuur van hoofd-halsregio true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Repair of oculomotor nerve (III) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of trochlear nerve (IV) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van nervus abducens Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of trigeminal nerve (V) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van nervus facialis (verrichting) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van nervus vestibulocochlearis Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van nervus accessorius Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of hypoglossal nerve (XII) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic forehead and brow lift (procedure) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van bot van aangezicht Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van behaarde huidlap naar wenkbrauw Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of postaural fistula Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reconstruction of ossicular chain Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Osteoplastic frontal flap operation Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gingivoplastiek Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of gingiva Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Meatoplasty of salivary duct orifice Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van behaarde huidlap naar regio van kin Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Frontofacial advancement Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anterieure verplaatsing van musculus rectus medialis Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anterieure verplaatsing van musculus rectus lateralis Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anterieure verplaatsing van musculus rectus superior Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anterieure verplaatsing van musculus rectus inferior Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anterieure verplaatsing van musculus obliquus superior Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anterieure verplaatsing van musculus obliquus inferior Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Z-plastiek van musculus obliquus inferior bulbi (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tucking of eye muscle Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van sinus maxillaris Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van defect van neusbijholte Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
genioglossus advancement Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Advancement of mucosa of lip Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reductieplastiek van tuberositas van maxilla (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reductie van linea mylohyoidea (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
augmentatie van alveolaire kam (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van perforatie van radix dentis Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gemodificeerde Widman-lap Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met apicaal gerepositioneerde periodontale lap Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met coronaal gerepositioneerde periodontale lap Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel van palatum Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van mond met lap Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primair sluiten van defect van mond Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture tooth socket Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van mondbodem Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van wang met hechtdraad Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Temporomandibular joint capsular plication Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of middle ear Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vestibulumplastiek (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van defect van schedel Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van periodontale lap met botchirurgie (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
periodontale distale wigexcisie (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neck repair Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van lip (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tongue reconstruction Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of eyelid Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van traanapparaat Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herstel van speekselklierfistel (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plastiek van buis van Eustachius (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van uitwendig oor Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechting van tong (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van neusbijholte Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van lip Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel bij zwakte van aangezichtsspieren (verrichting) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische correctie van neus (verrichting) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van binnenoor Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reconstruction of temporomandibular joint Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van oogbol (verrichting) Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reconstruction of facial bones (procedure) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of palate Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of ocular tendon Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of pharynx Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of wound of Tenon's capsule Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of wound of extraocular muscle Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of brain Is a True Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Total facial nerve repair Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reconstruction of mandible Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lengthening of muscle of eye by muscle slide Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van verstelbare hechting in oogspier Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
direct sluiten van defect van mond Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met gesteelde myocutane lap op afstand naar hoofd en/of hals (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met gesteelde fasciocutane lap op afstand naar hoofd of hals Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met gesteelde 'random pattern'-lap op afstand naar hoofd en/of hals (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met sensorische eilandlap naar hoofd en/of hals (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local sensory skin flap to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle island flap, myocutaneous, to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle island flap, fasciocutaneous, to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle island flap, axial pattern, to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle island flap, random pattern, to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local transposition flap, axial pattern, to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local rotation flap, random pattern, to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitgestelde transpositie van huidlap naar hoofd of hals Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transpositie van huidlap naar hoofd of hals Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of flap of skin to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
definitieve plaatsing van huidlap naar hoofd of hals Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
microchirurgische zenuwtransplantatie naar hersenzenuw (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Distant cutaneous pedicle skin flap to head or neck Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met gesteelde axiale subcutane lap op afstand naar hoofd en/of hals (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met lokale 'random pattern'-transpositielap van hoofd of hals (verrichting) Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van huid van hoofd of hals met hechtdraad Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ocular muscle shortening Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van palatum Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Head artery reconstruction Is a False Surgical repair of head and neck structure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


Reference Sets

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start