FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

373393008: verrichting op bloedvat van onderste extremiteit (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1198691018 Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
1211875017 Procedure on blood vessel of lower extremity en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3197111000146117 verrichting op bloedvat van onderste extremiteit nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3197121000146110 verrichting op bloedvat van onderste extremiteit (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3197131000146112 verrichting op bloedvat van onderste ledemaat nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

817 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) Is a Procedure on blood vessel true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) Is a Procedure on lower extremity true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) Procedure site Vascular structure of lower limb true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
insertie van endovasculaire stent in arterie van onderste extremiteit (verrichting) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
volledige insertie van intravasculair hulpmiddel in vena iliaca communis Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of iliac artery stent Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection into varicose vein of leg Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van arteria femoralis communis Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van arteria femoralis superficialis Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van arteria profunda femoris Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van arteria poplitea Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van crurale arterie Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van bypass van arteria poplitea naar distaal Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in arteria femoralis superficialis Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in arteria poplitea Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van veneus iliofemoraal traject (verrichting) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in vena iliaca Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van perifeer infuus in dorsale zijde van voet (verrichting) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van perifeer infuus in vena saphena Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van katheter in arteria pulmonalis via vena femoralis Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
infusie van antidiuretisch hormoon in arteria iliaca interna Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
embolectomie van iliacale arterie (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ultrasound scan of lower limb vessels (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Division of artery of lower limb Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
angiografie van bloedvat van onderste extremiteit Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herexploratie van safenofemorale overgang Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
canulatie van arterie van onderste extremiteit (verrichting) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Division of vein of lower limb Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel van arterie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
arteriëctomie met aanleggen van anastomose van arterie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
embolisatie van arterie van onderste extremiteit (verrichting) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van arterie van onderste extremiteit Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aneurysmectomie met vervanging van arterie van onderste extremiteit door transplantaat Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aneurysmectomie van arterie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of aneurysm with graft of iliac artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
volledige insertie van intravasculair hulpmiddel in vena femoralis Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aneurysmectomie met aanleggen van anastomose van arterie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van shunt volgens Thomas Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
arteriografie van arterie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
embolectomie van vene van onderste extremiteit (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gas-endarteriëctomie van arterie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aneurysmectomie met aanleggen van anastomose van vene van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of aneurysm with graft of common femoral artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Common hepatic-common iliac-renal vascular bypass Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thrombectomy with catheter of femoropopliteal vein by leg incision Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Direct thrombectomy of femoropopliteal vein by leg incision Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Embolectomy of lower limb artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of aneurysm with graft of popliteal artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Venography of lower extremity Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of intravascular device in femoral vein, partial Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thromboendarterectomy of lower limb artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Manipulation of artery of lower extremity Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of intravascular device in common iliac vein, partial Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
resectie van vene van onderste extremiteit met aanleggen van anastomose Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van arterie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
meten van pulsaties ter hoogte van arteria dorsalis pedis (verrichting) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van arteria femoralis met tijdelijke Silastic-shunt (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Replacement of aneurysmal iliac artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transluminale operatie van iliacale arterie (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transluminale verrichting op arteria femoralis of poplitea Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van bloedvat van onderste extremiteit Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
retrograde flebografie van vena iliaca Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anesthesie voor verrichting aan arterie van onderbeen met bypass heeft focus True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Anesthesia for axillary-femoral bypass graft heeft focus True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Extirpation of varicose vein of lower limb Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection of sclerosing agent into vein of lower limb (procedure) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thrombolysis of lower limb artery (procedure) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thrombolysis of iliac artery (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of lower limb vascular prosthesis (procedure) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of anastomosis of lower limb vascular prosthesis (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of lower limb vascular prosthesis (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Catheterization of vein of lower limb (procedure) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of catheter from femoral vein (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane transluminale femoropopliteale angioplastiek van arteriën van femoropopliteale traject (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ligation and division of long saphenous vein at saphenofemoral junction Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trombectomie van vasculaire prothese van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van arterie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Percutaneous thrombolysis of iliac artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aorto-iliofemorale trombo-endarteriëctomie met grafting (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trombectomie van vene van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aorto-iliacale trombo-endarteriëctomie met grafting (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thrombectomy of lower limb artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thromboendarterectomy with graft of iliofemoral artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of external iliac artery (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
embolisatie van arteria iliaca interna Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
embolectomie van iliacale arterie (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
arteriografie van arteria iliaca interna (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fluoroscopische flebografie van vena iliaca (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
contrastangiografie van iliacale arterie onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging venography of lower limb (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ultrasound scan of iliac vessels (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echografie van vene van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ultrasound venography of saphenous vein (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radionuclideflebografie van onderste extremiteit Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of prosthesis from artery of lower extremity Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open herstel van aneurysma van arteria femoralis (verrichting) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open herstel van aneurysma van arteria poplitea Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of stent into right crural artery (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of stent into left crural artery (procedure) Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Embolectomy of blood vessel of lower limb (procedure) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endovascular insertion of stent graft in femorotibial artery Is a False Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open herstel van pseudoaneurysma van arterie van onderste extremiteit Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection of medication into left femoral artery using ultrasound guidance (procedure) Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endovasculair inbrengen van endoprothese in femoropopliteaal traject Is a True Procedure on blood vessel of lower extremity (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start