FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

38199008: Tooth structure (body structure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
11427321000146114 tand en/of kies nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
1911691000146118 gebitselement nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
488769012 Tooth structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
63923012 Tooth en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
7381381000146118 structuur van gebitselement (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
7392051000146117 structuur van gebitselement nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
771945011 Tooth structure (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
823261000146113 dens nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

586 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Tooth structure Is a structuur van spijsverteringsorgaan true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth structure Part of Entire oral cavity false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth structure Part of Entire face false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth structure Is a structuur van hard weefsel van mond true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth structure Is a structuur van spijsverteringsorgaan false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth structure Is a Tooth, gum, and/or supporting structure (body structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth structure Is a Oral cavity structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth structure Part of gehele tractus gastrointestinalis (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth structure Part of alle gebitselementen en parodontium inclusief gingiva false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
insertie van pontic van tandheelkundige brug (verrichting) Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Pontic cast, predominantly base metal Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Broken teeth injury without complication locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Congenital absence of one tooth locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
congenitale hypodontie van meerdere gebitselementen zonder verband met systeemziekte (aandoening) locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
congenitale hypodontie van meerdere gebitselementen door systeemziekte locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Familial hypodontia locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Erupted mesiodens locatie van bevinding True Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Impacted mesiodens locatie van bevinding True Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fusion of crown of teeth locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Altered passive eruption of teeth locatie van bevinding True Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Intrinsic enamel discoloration of erythroblastosis fetalis locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Crowding of teeth due to supernumerary teeth locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Generalized precocious exfoliation of teeth related to systemic disease locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Precocious exfoliation due to ectopic eruption of proximate tooth (disorder) locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Precocious exfoliation due to ectopic eruption of proximate tooth (disorder) locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Precocious exfoliation of teeth related to idiopathic root resorption locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Precocious exfoliation of teeth due to root resorption following trauma (disorder) locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Delayed single tooth exfoliation associated with previous trauma locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Delayed generalized exfoliation of teeth unrelated to systemic disease locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Failure of exfoliation associated with lack of succedaneous tooth locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Failure of exfoliation associated with ectopic eruption of succedaneous tooth locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Failure of tooth eruption locatie van bevinding True Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gegeneraliseerd falen van eruptie van gebitselement bij systeemziekte locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Failure of tooth eruption associated with tooth impaction locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
cariës door verworven defect van gebitselement locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Caries of infancy, indeterminate origin locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Caries of infancy associated with breast feeding locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Caries of infancy associated with bottle feeding locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verkorte tandboog door verlies van tijdelijke gebitselementen (aandoening) locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lateral dislocation of tooth locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Extrusive luxation of tooth locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Fracture of crown of tooth, enamel and dentin, without pulp exposure locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fracture of crown of tooth, enamel and dentin, with pulp exposure locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verstoorde tandontwikkeling en tanddoorbraak (aandoening) locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verstoorde dentificatie locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pulp and periapical tissue disease locatie van bevinding True Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Bad teeth/caries locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Broken tooth injury locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Dental extraction hemorrhage control Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dental core buildup, including any pins Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pontic, porcelain fused to noble metal Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
gebitselement gerestaureerd met gefixeerde brug (situatie) Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gebitselement gerestaureerd met kroon (situatie) Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tooth cavity drilled and filled (situation) Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tooth cavity drilled and filled (situation) Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Crowding of teeth locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Finding of dentition locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Retainers inlay, metallic, two surfaces Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Retainers, cast metal for acid etched fixed prosthesis Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Prefabricated resin crown Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tooth symptom NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Plain X-ray teeth NOS Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
plaatsing van kroon van deels edelmetaal met kunsthars Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
premature tanddoorbraak (aandoening) locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Ectodermal dysplasia syndactyly syndrome (disorder) locatie van bevinding True Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restoration, gold foil, one surface Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Surgical removal of impacted tooth NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgical removal of tooth NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified surgical removal of tooth Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgical removal of tooth NOS Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Dental clearance NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Extraction of multiple teeth NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified simple extraction of tooth Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Simple extraction of tooth NOS Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified surgery on apex of tooth Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgery on apex of tooth NOS Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Restoration of crown of tooth NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restoration of crown of tooth NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restoration of part of tooth using inlay NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restoration of part of tooth using inlay NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restoration of part of tooth using filling NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restoration of part of tooth using filling NEC Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified restoration of tooth Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified restoration of tooth Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restoration of tooth NOS Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restoration of tooth NOS Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Labial veneer, resin laminate, laboratory Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Full restoration of crown of tooth Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Partial restoration of crown of tooth Procedure site False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dubbeltand (aandoening) locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Anodontia NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mottled tooth NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tooth formation disturbance NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hereditary tooth structure disturbances NEC locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hereditary tooth structure disturbances NEC NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth eruption disturbances NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other tooth development and eruption disturbances locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other tooth development and eruption disturbances NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth development and eruption disorders NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dentine dental caries unspecified locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Dental caries NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Excessive tooth attrition NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Wedge defect of teeth NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Abrasion of teeth NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Erosion of teeth NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pathological tooth resorption NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Posteruptive teeth staining NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other teeth hard tissue disease locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other teeth hard tissue disease NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hard tissue teeth disease NOS locatie van bevinding False Tooth structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 33 Next End


Reference Sets

Lateralizable body structure reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and part association reference set (foundation metadata concept)

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start