FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

38391000146103: Destruction of carpometacarpal joint of thumb (disorder)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 30-Sep 2017. Module: SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
11301431000146113 destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
11301441000146117 destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
11301471000146110 destructie van carpometacarpaal gewricht van pollex nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
11573851000146112 destructie van articulatio carpometacarpea van digitus primus manus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
11573861000146110 destructie van CMC-I-gewricht nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
11573881000146119 destructie van CMC-gewricht van duim nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
11573891000146117 destructie van eerste carpometacarpaal gewricht nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
12530371000146116 Destruction of carpometacarpal joint of thumb (disorder) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: ambigu component
642621000146116 Destruction of carpometacarpal joint of thumb en synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata): voorkeursterm

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a Traumatic arthropathy of wrist (disorder) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a Traumatic arthropathy of the hand false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a traumatisch letsel van hand false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Due to Traumatic event (event) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a traumatisch letsel van pols (aandoening) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Associated morphology beschadiging true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a letsel van bewegingsapparaat (aandoening) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a Lesion of joint true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a Disorder of wrist joint (disorder) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a Injury of wrist true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a Thumb injury true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a bevinding betreffende gewricht van digitus I (bevinding) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Associated morphology traumatisch letsel (afwijkende morfologie) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a Arthropathy of joint of hand (disorder) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) Is a Joint injury true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van carpometacarpaal gewricht van digitus I van hand (aandoening) locatie van bevinding Carpometacarpal joint structure of thumb true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group

This concept is not in any reference sets

Back to Start