FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

385660001: Not done (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2003. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
12011121000146118 niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1459839019 Not done (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
1479862018 Not done en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4510431000146112 niet gedaan nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
4510451000146118 niet verricht nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
4511631000146118 niet uitgevoerd nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

1 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) Is a Ended (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) Is a Context values for actions true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
No previous immunisations Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geen antagonist van renine-angiotensine-aldosteronsysteem voorgeschreven Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geen antibioticaprofylaxe voorgeschreven (situatie) Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geen antihypertensieve therapie voorgeschreven Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
onderzoek van kind niet uitgevoerd Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
onderzoek van volwassene niet uitgevoerd (situatie) Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geen 'disease modifying antirheumatic drug' voorgeschreven (situatie) Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
humaan anti-D immunoglobuline niet toegediend Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
sectie vindt niet plaats Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Did not attend (qualifier value) Is a True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stopped before completion (qualifier value) Is a False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hepatitis B immunisation declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
BCG vaccination declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vitamine K-profylaxe geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Endoscopy not carried out Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Radiographic imaging procedure not carried out (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Antenatal ultrasound scan not wanted (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Child not examined at birth (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Child not examined at 10 days (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vanwege gevoeligheid gecontra-indiceerd - immunisatie Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pertussis vaccine contraindicated (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure not carried out Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
huisvesting ver van medische zorg Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geen medische thuiszorg Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
wacht op opname elders Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure contraindicated (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
contra-indicatie voor verrichting vanwege overgevoeligheid Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
contra-indicatie voor immunisatie met levend vaccin (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure refused (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
verrichting geweigerd om religieuze reden Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verrichting geweigerd - niet coöperatief Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verrichting geweigerd - na overdenken (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verrichting geweigerd - wens van ouder Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Assessment examination refused (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Care/help refused by patient Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient refuses day hospital (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
weigert tafeltje-dek-je (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Social Services help refused (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient refuses hospital admission (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Part III accommodation refused (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
therapieontrouw van patiënt met specifiek advies (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medische zorg niet beschikbaar Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
medische contra-indicatie voor verrichting Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Immunization contraindicated (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History not obtained (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Medical C/I - immunization Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgery contraindicated (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
therapieontrouw van patiënt - algemeen Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Treatment not available (situation) Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
profylactische behandeling met acetylsalicylzuur gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
afname van uitstrijk van cervix over 360 graden niet uitgevoerd Procedure context (attribute) True niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met bètablokker geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Coronary heart disease monitoring refused (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nicotinesubstitutietherapie geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
profylactische behandeling met acetylsalicylzuur geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
warfarine gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met bètablokker gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
statine gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met 'angiotensin converting enzyme'-remmer gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
fibraten gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Influenza vaccination declined (situation) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Medical care unavailable NOS Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure contraindicated NOS Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refuse procedure NOS Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure not carried out NOS Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Care/help refused NOS Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medication refused Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Referral to dietician declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Referral to podiatrist refused Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
statine geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met 'angiotensin converting enzyme'-remmer geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
warfarine geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Edinburgh postnatal depression scale declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Edinburgh postnatal depression scale at 8 months declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
clopidogrel gecontra-indiceerd (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
clopidogrel geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nitraat gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
diureticum gecontra-indiceerd (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nitraat geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
diureticum geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met lipidenverlagend middel gecontra-indiceerd (situatie) Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
calciumantagonist gecontra-indiceerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
calciumantagonist geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met lipidenverlagend middel geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Magnetic resonance imaging scan declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Angiocardiography declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Exercise tolerance test refused Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Multidisciplinary team falls assessment declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary health care team falls assessment declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Echocardiogram declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
CT scan brain declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Diagnostic procedure declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Carotid artery doppler declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Coronary arteriography declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Chlamydia screening declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Medication review declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Diabetic foot examination declined Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Diabetic retinopathy screening refused Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Blood pressure procedure refused Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
therapieontrouw van patiënt - toegang tot voorzieningen geweigerd Procedure context (attribute) False niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 4 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start