FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

392572005: bevinding betreffende precordiale pulsaties (bevinding)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2008. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1466753011 Finding of precordial pulsation (finding) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
1486550019 Finding of precordial pulsation en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
9754911000146111 bevinding betreffende precordiale pulsaties nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
9754921000146118 bevinding betreffende precordiale pulsaties (bevinding) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

2 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Finding of precordial pulsation (finding) Is a bevinding betreffende pulsaties (bevinding) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of precordial pulsation (finding) locatie van bevinding structuur van tractus circulatorius (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Finding of precordial pulsation (finding) interpreteert Precordial pulsation, function (observable entity) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Finding of precordial pulsation (finding) interpreteert Pulse characteristics false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of precordial pulsation (finding) interpreteert Vital sign false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
precordiale pulsaties normaal (bevinding) Is a True Finding of precordial pulsation (finding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Abnormal precordial pulsation Is a True Finding of precordial pulsation (finding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start