FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

404684003: Clinical finding (finding)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2004. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
125711000146112 klinische bevinding (bevinding) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2148514019 Clinical finding (finding) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2156578010 Clinical finding en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
35641000146112 klinische bevinding nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

119395 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
klinische bevinding (bevinding) Is a SNOMED CT Concept true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Propensity to adverse reaction Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypersensitivity condition Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Wound moist Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Wound inflammation Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Secondary pulmonary hypoplasia Due to True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
bevinding betreffende beweging (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Inconsistent carbohydrate intake (finding) Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intake van soorten koolhydraten niet passend (bevinding) Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
depletie van extracellulair vochtvolume Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laboratory test finding (finding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verminderde reflex Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tablet in feces Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verminderde creatinineklaring Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verhoogd geconjugeerd bilirubine Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verminderde glomerulaire filtratiesnelheid (bevinding) Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verhoogde pulmonale arteriële druk Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verminderde linkerventrikelejectiefractie Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verlaagde bloedstroom (bevinding) Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
SARS-CoV-2 aangetoond Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
SARS-CoV-2 niet aangetoond Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bodypiercing Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
momenteel geen problemen of beperkingen Associated finding True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
No history of clinical finding in subject (situation) Associated finding True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bevinding betreffende neonaat (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Menopause finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconvalescentie Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
algemene bevinding betreffende observatie van patiënt (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende algemene fysiologische ontwikkeling Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pregnancy, childbirth and puerperium finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verminderd besef van middenlijn Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende dialyse Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
knieën optrekken (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende gezondheid van kind Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende coördinatie en/of coördinatiestoornis (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende controle over lichaam Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende bloed, lymfatisch systeem en immuunsysteem Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende nutritie (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
moeite met verkrijgen van anticonceptie Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
twijfelachtige verklaring van letsel Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende secundaire geslachtskenmerken (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende mate van overeenstemming met eerdere bevinding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende positie en lichaamshouding (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende metabolisme (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende vochtbalans Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mental state, behavior and/or psychosocial function finding (finding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
in staat om reiniging tijdens toiletgang te tolereren Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
in staat om verwisselen van incontinentiemateriaal te tolereren Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
in staat om luierwisseling te tolereren Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
in staat om routine voor toiletgang te tolereren Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cognitieve stoornis van visuospatiële functie (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cognitieve stoornis van psychomotorische functie Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
draagt noodbehandeling bij zich Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bewust van prognose Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Contraception Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Speech finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende eten, voeding en/of drinken (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende functioneren (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende anesthesie Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende apparatuur Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of lesion Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
in staat om te gedijen Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende hulpmiddel Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zuurstofspanning in bloed afwijkend (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zuurstofspanning in bloed binnen referentiebereik Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cardiovasculaire bevinding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Integumentary system finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Eye / vision finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Central nervous system finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ear and auditory finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stoma finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Musculoskeletal finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Respiratory finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
algemene bevinding betreffende weke delen Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
massa van lichaamsstructuur (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende spijsverteringsstelsel (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Viscus structure finding (finding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende operatielitteken (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende bloedbaan Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transplant present Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transplanted bone present (finding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurological lesion Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Skin AND/OR mucosa finding (finding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende hoofd-halsregio (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende extremiteit (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of back (finding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende endocrien systeem Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende romp (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gewicht van orgaan Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Muscle finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende mannelijke seksualiteit Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Causes of injury and poisoning (navigational concept) Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende medische voorgeschiedenis en observaties (bevinding) Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur (bevinding) Is a False klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding by method Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
administratieve status Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende fysiologische substantie Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disease Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende klinisch stadium Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
categorie van uitkomst van incident Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prognosis/outlook finding Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende algemene klinische toestand (bevinding) Is a True klinische bevinding (bevinding) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 5 Next End


Reference Sets

MRCM domain international reference set (foundation metadata concept)

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start