FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

408766003: verrichting met focus op verrichting (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2004. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2464217013 Procedure with a procedure focus (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2470627018 Procedure with a procedure focus en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3646271000146110 verrichting met focus op verrichting nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3646281000146112 verrichting met focus op verrichting (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

2104 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure with a procedure focus (procedure) Is a Procedure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure with a procedure focus (procedure) heeft focus Procedure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Monitoring of intravenous infusion (regime/therapy) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Perioperative evaluation of gastrointestinal tract (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire hemilaminectomie voor decompressie van lumbale wervelkolom Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
systemische hypothermie bij openhartoperatie Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assessment for breast reconstruction Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
controleren van bloedstroom Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
indicatiestelling voor respijtzorg (verrichting) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pubiotomy to assist delivery (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
casemanagement voor stoppen met gebruik van tabak Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verlenen van intramurale zorg voor afbreken van zwangerschap Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beoordelen van zelfmanagement van diabetes mellitus Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pretransplantatiescreening van ontvanger van long Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
faciliteren bij toegang tot geestelijke gezondheidszorg (verrichting) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reinigen van mucosa van mond (verrichting) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reinigen van tong Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Liaising with health care provider on medication reconciliation Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Promotion of activity therapy (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevorderen van cognitieve therapie Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
spoelen van colostoma (regime/therapie) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Liaising with multidisciplinary team on wound care (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijzen voor ademhalingstherapie Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Scheduling of follow up appointment Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Collaborating in initiating patient controlled analgesia initiation (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
samenwerken bij voedingstherapie (verrichting) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bekrachtigen van oefening van bewegingsapparaat Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Central venous cannula insertion for parenteral feeding (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation of exercise tolerance test (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation of 24 hour electrocardiogram (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation of Holter extended electrocardiographic recording (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
counselen over afbreken van zwangerschap Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopische katheterdrainage voor ureterolithiase (verrichting) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Teaching how to perform activity Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
evaluatie van veiligheid van omgeving Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Weaning from mechanically assisted ventilation Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zelfonderzoek van testikels (verrichting) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van basale lichaamstemperatuur voor detecteren van ovulatie Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zorg voor hoortoestel Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
evaluatie van algemene dagelijkse levensverrichtingen (verrichting) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanmoedigen om te bewegen Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Admission for respite care Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over parenterale voeding (verrichting) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Psychosocial analysis assessment (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Verification of surgical site and laterality (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Safety education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over transfer van patiënt Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zorgbeleid gericht op compliantie Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over consult met verpleegkundige Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nursing conference management (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over coördinatie van verpleegkundige zorg Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nursing coordination management (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over statusvoering door verpleegkundige (verrichting) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nursing status report management (procedure) Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Professional / ancillary services assessment Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over beoordeling van fysieke gezondheid Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Respiratory function management Is a True Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medical/dental care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medication action/side effects education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medication administration education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mobility/transfers education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nursing care/supplementary health education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nutrition education, guidance, and counseling Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nutritionist education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichting, begeleiding en counseling voor stomazorg (verrichting) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Behavior modification education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bladder care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bonding education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bowel care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bronchial hygiene education, guidance, and counseling Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiac care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Caretaking/parenting skills education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
adviseren, instrueren en/of begeleiden bij gipsverbandzorg (verrichting) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Communication education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Day care/respite education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Discipline education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dressing change/wound care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Durable medical equipment education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Employment education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Environment education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exercises education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Family planning education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Feeding procedures education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finances education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Food education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Gait training education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Growth/development education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Homemaking education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Housing education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Interaction education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lab findings education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Legal system education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Personal care education, guidance, and counseling Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Positioning education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rehabilitation education, guidance, and counseling Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Relaxation/breathing techniques education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rest/sleep education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Screening education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sickness/injury care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Signs/symptoms-mental/emotional education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Signs/symptoms-physical education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Skin care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Social work/counseling education, guidance, and counseling Is a False Procedure with a procedure focus (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 7 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start