FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

410111001: Compliance care education (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2010. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1774191000146113 voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2424211000146119 voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2471833019 Compliance care education en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2477765018 Teach compliance care en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2573168018 Compliance care education (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

6 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Is a Care regimes education false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Method Advising - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) heeft focus zorgverlening false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Method Counselling - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) heeft focus Encouragement of compliance true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Method Teaching - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Method Education - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Method voorlichten true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Is a voorlichten over verrichting false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) Is a voorlichten over behandelregime true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
voorlichten over compliantie met dieetvoorschriften (verrichting) Is a True voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan vochtinname (verrichting) Is a True voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) Is a True voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan medicatieregime (verrichting) Is a True voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) Is a True voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over therapietrouw (verrichting) Is a True voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start