FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

410120005: Medical regimen compliance education (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2010. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1777091000146119 voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2413721000146112 voorlichten over zich houden aan medisch regime nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2471842014 Medical regimen compliance education en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2477774016 Teach compliance with medical regimen en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2573024018 Medical regimen compliance education (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) Is a voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) heeft focus stimuleren van compliantie met medische behandeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) Method Teaching - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) heeft focus zorgverlening false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) Method Advising - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) Method Counselling - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) Method Education - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan medisch regime (verrichting) Method voorlichten true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group

Reference Sets

Brits-Engelse taalreferentieset

Back to Start