FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

410126004: Safety precautions compliance education (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2010. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1778661000146118 voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2413771000146111 voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2471848013 Safety precautions compliance education en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2477780012 Teach compliance with safety precautions en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2573026016 Safety precautions compliance education (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) Is a voorlichten over bevorderen van compliantie van patiënt (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) heeft focus Encouragement of compliance with safety precautions true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) Method Advising - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) heeft focus zorgverlening false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) Method Teaching - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) Method Counselling - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) Method Education - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zich houden aan veiligheidsmaatregelen (verrichting) Method voorlichten true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group

This concept is not in any reference sets

Back to Start