FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

410614008: construeren (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2004. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2466066018 Construction (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2472268014 Construction en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3274901000146117 construeren nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3274911000146115 construeren (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3274921000146113 constructie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
2884942013 The act of building something en tekstdefinitie (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

1570 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Construction (procedure) Is a chirurgisch herstel (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction (procedure) Method construeren true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
construeren van artificiële vagina (verrichting) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
constructie van subcutaan reservoir voor liquor cerebrospinalis Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
formeren van conjunctivale 'hood'-lap (verrichting) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
constructie van penis Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
omentumplastiek Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van vasculaire toegang Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
constructie van nieuwe anussfincter Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van peritoneoveneuze Denver-shunt Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
interatriaal aanleggen van pericardiale tunnel Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical construction of web Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van pouch van colon Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van mukeuze fistel van rectum (verrichting) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van LeVeen-shunt Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of pouch Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
constructie van kunstmatige anus Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
constructie van subcutane tunnel zonder oesofagusanastomose Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische constructie van bleb (verrichting) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische sekwestratie Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of window Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vormen van blaas met deel van sigmoïd Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
constructie van kunstmatige klep in farynx Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
constructie van intermarginale adhesies Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
construeren van met huid beklede meatus acusticus externus osseus Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exteriorisatie Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pollicization of a digit Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of anastomosis Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Creation of peritoneal-venous shunt Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervaardigen en aanmeten van prothese Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
constructie van kunstmatige larynx Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of stoma Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief aanleggen van suprapubische katheter Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open total excision of urinary bladder with construction of neobladder (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laparoscopic total excision of urinary bladder with construction of neobladder (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van uretero-ileostomie met ileale blaassubstitutie en darmanastomose Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van urethrostoma Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of scrotum Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van fenestratie van binnenoor (verrichting) Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open proctocolectomie met aanleggen van ileostoma Is a False Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of epidural access route (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of male genital organ with free flap Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of access route to pituitary gland (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Amputation of penis with castration and construction of female genital organ (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of access route through nose and/or mouth (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of access route through ear Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of access route through mastoid (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Making of dynamic splint (verrichting) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Making negative plaster mold for shoes (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Making of resting splint (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Making negative plaster mold for shoe insert (procedure) Is a True Construction (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start