FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

410617001: aanpassing (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2004. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2466069013 Adjustment (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2472271018 Adjustment en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3235681000146119 aanpassing nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3235691000146117 aanpassing (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3235701000146117 aanpassen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

157 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Adjustment (procedure) Is a manipulatie (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjustment (procedure) Method Adjustment - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Adjustment (procedure) Is a Surgical procedure (procedure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Surgical distraction of externally adjustable spinal deformity correction system (procedure) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjustment of setting of infusion pump (procedure) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjust maxillary obturator Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjust denture Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van corneahechting (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van band om arteria pulmonalis Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjustment to skin expander in subcutaneous tissue Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Colostomy bag adjustment Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ileostomy bag adjustment Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassing van gastrostomazak Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van epidurale elektrode van neurostimulator (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van elektrode voor neurostimulatie op radix nervorum spinalium (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herpositioneren van tympanostomiebuisje (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van intra-arterieel hulpmiddel (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van intraveneus hulpmiddel (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van intraluminaal hulpmiddel in arterioveneuze fistel (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van restauratie van gebitselement (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van maxillofaciale prothese of hulpmiddel (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopisch aanpassen van prostaatstent (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van katheter voor CAPD Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van elektromagnetische botstimulator (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van 'straddling' atrioventriculaire papillaire spier (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van orthodontische hulpmiddel (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassing van implantaat Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van elektrode voor neurostimulatie aangrenzend aan weefsel van medulla spinalis (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van vaatcanule Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassing van stabiliserend hulpmiddel Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chiropractic adjustment of subluxation Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanmeten van partiële gebitsprothese inclusief aanpassingen (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gebruiken, verzorgen en aanpassen van Hemovac-drain (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van positie van ooglid Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Orthotic check-out readjustment Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prosthetic readjustment Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implanteren, verwijderen en aanpassen van elektrode van neurostimulator Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjustment of artificial respiration (procedure) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjustment of metabolic diet (procedure) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjustment to origin of tendon or muscle Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herpositioneren van endotracheale tube Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ureteroscopisch aanpassen van ureterstent (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopisch aanpassen van ureterstent (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van geïmplanteerde antireflux-prothese (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van strap voor cheilo- en/of palatoschisis (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van intraoraal apparaat Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van orthodontische 'headgear' (verrichting) Is a False Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassing van maagband onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van tractiesysteem Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van linguale boog Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjustment of special footwear (procedure) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van neurostimulator in hersenzenuw (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van neurostimulator in perifere zenuw Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van elektrode voor neurostimulatie in hersenweefsel Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van extraoculaire spier Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen en controleren van verstaanvaardigheid met hoortoestel Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van urethrakatheter (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van verticaal uitzettende prothetische rib van titanium (verrichting) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Two dimensional image-based positioning correction (procedure) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Three dimensional image-based positioning correction (procedure) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation, connection and adjustment of subcutaneous automatic cardiac defibrillator (procedure) Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassing van oogprothese Is a True Adjustment (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start