FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

413199002: destructie van weefsel (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2004. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2468652016 Destruction of tissue (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2474745019 Destruction of tissue en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2831451000146114 destructie van weefsel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2831461000146112 destructie van weefsel (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

359 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Destruction of tissue (procedure) Is a destructie ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of tissue (procedure) Procedure site Body tissue structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of tissue (procedure) Method Destruction - action (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of tissue (procedure) Procedure site - Direct (attribute) Body tissue structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of tissue (procedure) Method Destruction - action (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of tissue (procedure) Procedure site - Direct (attribute) Body tissue structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
cauterisatie van navel Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open destructie van weefsel van blaas Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopische destructie van weefsel van ductus pancreaticus Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopische destructie van afwijkend weefsel van ductus pancreaticus Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction lesion of ampulla Vater Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bone marrow destructive procedure Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische trabeculoplastiek Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
lasertrabeculoplastiek (verrichting) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endodiathermie van corpus vitreum Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of anterior abdominal wall Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van afwijkend weefsel van tong Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van mondbodem Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryotherapy to perianal warts Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanstippen van perianale wrat Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of fascia Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facial bone destructive procedure Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vertebral column destructive procedure Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Skin of extremity destructive procedure Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Phenopeel of skin Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van bursa Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dorsale synoviëctomie van polsgewricht Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dorsal synovectomy of joint of finger Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of intervertebral disc Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief kneuzen van zenuw Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pleura destructive procedure Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Skin of neck destructive procedure Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Skin of head destructive procedure Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lip destructive procedure Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of conjunctiva Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thermocaustiek van afwijkend weefsel van uvula Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chemische exfoliatie van huid (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
obliteratie van holte in bot Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cryochirurgie van afwijkend weefsel van uvula Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chemische cauterisatie voor destructie van afwijkend weefsel van uvula Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van huid Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van nervus supraorbitalis met neurolytisch agens (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
elektrocoagulatie van prostaatbed Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anoscopie met coagulatie voor stelpen van bloeding van afwijkend weefsel van slijmvlies (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
avulsie van nervus supraorbitalis Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
osteoclasie van falanx van hand Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolysis of skin Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of peritoneal tissue Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fulguration of skin Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cauterization of conjunctiva Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of skin Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tongue destructive procedure Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van subcutaan weefsel Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cranial morcellization Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van ganglion (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
elektrolyse van haarfollikel Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of pilonidal sinus NEC Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chemische cauterisatie van cornea-epitheel Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cryotherapie van huid (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chemochirurgie van huid Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van huid met laser Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van pleura Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie met infusie in pleuraholte (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chemocautery of mucous membrane of nose (procedure) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of oral soft tissues (procedure) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrocautery of mucous nasal membrane (procedure) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radioactive synoviorthesis Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coagulation of mucous membrane of nose (procedure) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van pees Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van peesschede Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryoablation of bone lesion Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van diafragma Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of blood vessel Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ablatie van nervus splanchnicus Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ablatie van plexus coeliacus Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intrathecale neurolyse van sacrale zenuwwortels Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiofrequente destructie van sympathische zenuw Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van synovium met radionucliden (verrichting) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van extraoculaire spier Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van perifere zenuw (verrichting) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chemodenervation of orbicularis oculi (procedure) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Crushing of peripheral nerve Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiofrequentiegecontroleerde thermische destructie van perivasculaire sympathische zenuw Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ablatie van osteoïde osteoom onder geleide van computertomografie Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of muscle Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ablatie van uterosacrale zenuw met laparoscopie Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'high-intensity focused ultrasound' in bot onder geleide van magnetic resonance imaging (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane radiofrequente ablatie van neoplasma van bot onder geleide van computertomografie (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane radiofrequente ablatie van afwijkend weefsel van bot Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chemische ablatie van plexus coeliacus Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane radiofrequente ablatie van neoplasma van bot Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van huid en/of subcutis Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane radiofrequente ablatie van epicardium Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van huid Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van pees Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie met tijdelijk implantaat in tong (verrichting) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van afwijkend weefsel van tong Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on mouth AND lips Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiofrequency ablation of soft palate (procedure) Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiofrequency ablation of lesion of bone (procedure) Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopische radiofrequentie ablatie van epitheel van oesofagus Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Obliteration of lumbar pseudomeningocele Is a True Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van buikwand Is a False Destruction of tissue (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start