FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

413350009: bevinding met expliciete context (situatie)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2005. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2535301012 Context-dependent finding en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2613332018 Finding with explicit context (situation) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2616291018 Finding with explicit context en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
5263501000146111 bevinding met expliciete context nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
5263511000146113 bevinding met expliciete context (situatie) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

2512 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Finding with explicit context (situation) Is a situatie met expliciete context true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding with explicit context (situation) Subject relationship context (attribute) Person false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding with explicit context (situation) Temporal context (attribute) Temporal context value (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Finding with explicit context (situation) Finding context (attribute) Finding context value (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
vermeend slachtoffer van mishandeling en/of misbruik (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bij onderzoek huidulcus afwezig (situatie) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geen bloeding uit neus Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No lesion of endometrium (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coronary artery disease absent (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No H/O: Iritis (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No H/O: Glaucoma (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ischemic ulcer absent (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No known exposure to Ebola virus (situation) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No history of miscarriage Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No known allergy (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vermoedelijke psychische aandoening niet aangetoond Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diabetic retinopathy of eye not detected (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geen significante sociale voorgeschiedenis Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No known procedures Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geen prothese in situ Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No history of abortion (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet bewust van prognose (situatie) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No history of cardiovascular system disease (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geen bekend gebruik van hulpmiddel Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No history of gastrointestinal tract disease (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No history of genitourinary tract disease (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
euforie afwezig (situatie) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No history of central nervous system disease (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No history of respiratory system disease (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No previous immunisations Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No history of psychiatric disorder (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No known medications Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door langdurig gebroken vliezen (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door chorioamnionitis Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door stuitligging (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door oligohydramnion (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door dwarsligging (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door meerlingzwangerschap Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat na sectio caesarea (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat op infectie Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door placenta praevia Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door polyhydramnion Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door abruptio placentae (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat na schouderdistorsie Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat na vacuümextractie Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door pre-eclampsie Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door hypothyreoïdie bij moeder Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door voorhoofdsligging (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door instabiele ligging Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat op infectie bij maternale dragerschap van infectieziekte Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat na kunstverlossing met forceps Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Risk of neuropathic pain (situation) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door meconiumhoudend vruchtwater (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat bij maternaal medicatiegebruik Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door hypertensie bij moeder Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door koorts van moeder tijdens partus (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door anesthesie bij moeder Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door vasa praevia Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door hyperthyreoïdie bij moeder Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door afwijking van placenta (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door aangezichtsligging Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door sterfte van moeder Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat bij pre-existente maternale diabetes Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door tweelingzwangerschap (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat bij zwangerschapsdiabetes Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
risico voor neonaat door schouderdystocie Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met afwijzing als bloeddonor Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gedrag van verzorger is reden voor bezorgdheid om veiligheid Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geen valincident Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
familie toont kennis over ziekteproces Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ineffectieve coping binnen gemeenschap Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
effectieve coping binnen gemeenschap Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
klaar voor betere coping binnen gemeenschap Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verzorger in staat om zorgactiviteiten uit te voeren (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
familie in staat om deel te nemen aan plannen van zorg (situatie) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verzorger heeft positieve attitude Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verminderde stress bij verzorger Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No family history of stroke (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Past medical history of Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disease suspected (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Family history with explicit context (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No family history of malignancy (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geen cardiovasculair of cerebrovasculair accident in familieanamnese Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No FH: Glaucoma Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No FH: Allergy Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geen cerebrovasculair accident en/of transiënte ischemische aanval in familieanamnese (situatie) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No family history diabetes Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Contraceptive history Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
antilichaam tegen rubella afwezig (bevinding) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
lupus erythematodes-cellen afwezig Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
On examination - specified examination finding Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No family history: Osteoporosis (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No family history: Venous thrombosis (situation) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No family history: NOS Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Past pregnancy outcome NOS Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[D]Symptoms, signs and ill-defined conditions Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No FH: Cardiovascular disease Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No family history of respiratory disease Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Clinical finding absent Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Clinical finding present Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
No family history of Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Family history of clinical finding Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of clinical finding in subject (situation) Is a True Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of (present illness) (contextual qualifier) Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suspected condition Is a False Finding with explicit context (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 5 Next End


Reference Sets

MRCM domain international reference set (foundation metadata concept)

Back to Start