FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

420345000: structuur van wervel (lichaamsstructuur)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2006. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2622158017 Vertebra en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
4543034014 Bone structure of vertebra en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4543035010 Bone structure of vertebra (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
5732491000146112 structuur van wervel (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
5736271000146111 structuur van wervel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
879481000146119 vertebra nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
879491000146117 wervel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

846 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Bone structure of vertebra Is a Bone structure of spine true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bone structure of vertebra Is a Structure of irregular bone (body structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bone structure of vertebra Is a Structure of vertebral column (body structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Cerebro-facio-thoracic dysplasia (disorder) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Postaxial polydactyly, dental, vertebral anomalies syndrome locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Incomplete ossification of vertebra (disorder) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Osteophyte of vertebra (disorder) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Structure of sacrococcygeal vertebrae Is a False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van vertebra van thoracolumbale regio (lichaamsstructuur) Is a False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Osteomyelitis of vertebra locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
röntgenfoto voor bepalen van Cobb-hoek Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
röntgenfoto voor bepalen van Cobb-hoek Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
congenitale afwezigheid van wervel (aandoening) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
pathologische fractuur van wervel door botmetastase locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
pathologische fractuur van wervel door botmetastase locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
botstructuur van wervel van thoracolumbale overgang (lichaamsstructuur) Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
botstructuur van wervel van lumbosacrale overgang (lichaamsstructuur) Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
botstructuur van wervel van cervicothoracale overgang Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Wedge osteotomy of vertebra Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
incisie van bot van wervel (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
osteotomie van wervel met posterieure benadering Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
osteotomie van wervel en excisie van tussenwervelschijf met anterieure benadering (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
osteotomie van wervel met posterolaterale benadering Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Osteotomy of vertebra (procedure) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Finding of vertebra locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Rotation of vertebra (finding) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Finding of movement of vertebral bone (finding) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lateral flexed vertebral body (finding) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
incisie van os coccygis (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
osteofyt van bot van wervel door degeneratie van tussenwervelschijf (aandoening) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
benigne neoplasma van wervel locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maligne neoplasma van wervel locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Recurrent Ewing's sarcoma of vertebra (disorder) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Recurrent osteosarcoma of vertebra (disorder) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Entire vertebra Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van beenmerg van vertebra (lichaamsstructuur) Is a False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ewing's sarcoma of vertebra (disorder) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
botstructuur van vertebra thoracica (lichaamsstructuur) Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bone structure of lumbar vertebra Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bone structure of cervical vertebra Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van vertebra sacralis (lichaamsstructuur) Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Osteosarcoma of vertebra (disorder) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
conservatieve behandeling van wervelfractuur Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Excision of vertebra with spinal arthrodesis (procedure) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Internal fixation of bone of vertebra Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dorsolumbale spinale fusie met Harrington-staaf (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Bone tissue of vertebra (body structure) Is a False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van vertebra coccygea (lichaamsstructuur) Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bone structure of C7 Is a False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van processus transversus van wervel Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
excisie van pedikel van wervel Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
excisie van wervellichaam Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
partiële resectie van wervel van cervicale regio (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Open reduction of fracture of spine and excision of facet of spine Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Partial excision of vertebra of thoracic region Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
excisie van wervel (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
excisie van posterieure elementen van wervel Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
excisie van lamina van wervel Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
facetectomie van wervel Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Excision of spinous process of vertebra Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Excision of lesion of bone of vertebra Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Removal of internal fixation device of vertebra Procedure site - Indirect (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Open reduction of fracture of spine and excision of facet of spine Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Removal of internal fixation device of vertebra Procedure site - Indirect (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Internal fixation of bone of vertebra Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
facetectomie van wervel Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
reduceren van spondylolisthese en fusie (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
reduceren van spondylolisthese en fusie (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
congenitale spondylolisthese van cervicale wervel locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
spondylolisthese op niveau L5-S1 (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verworven spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
congenitale spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Chronic osteomyelitis of vertebra (disorder) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
isthmische spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
lythische spondylolisthese locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Spondyloptosis locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Spondylolisthesis, grade 3 locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Dysplastic spondylolisthesis locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Spondylolisthesis, grade 4 locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
degeneratieve spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Acute osteomyelitis of vertebra (disorder) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Spondylolisthesis, grade 1 locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
aanleggen van lumbale shunt met laminectomie Procedure site - Direct (attribute) False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Retrolisthesis locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Spondylolisthesis, grade 2 locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
congenitale spondylolisthese van cervicale wervel locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Spondylolisthesis, grade 4 locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Retrolisthesis locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
spondylolisthese op niveau L5-S1 (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Dysplastic spondylolisthesis locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
isthmische spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
verworven spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
lythische spondylolisthese locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Spondyloptosis locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Spondylolisthesis, grade 1 locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Spondylolisthesis, grade 2 locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
congenitale spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
degeneratieve spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding False Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
spondylolisthese (aandoening) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Spondylolisthesis, grade 3 locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
deel van wervel Is a True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sarcoma of vertebra (disorder) locatie van bevinding True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
uitwendige fixatie van wervel met tractie Procedure site - Direct (attribute) True Bone structure of vertebra geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 2 End


Reference Sets

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and part association reference set (foundation metadata concept)

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start