FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

42425007: Equivocal (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
11313991000146117 niet interpreteerbaar nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
4218261000146113 grenswaardig nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4218271000146119 grenswaardig (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4218281000146117 onduidelijk nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
70783019 Equivocal en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
779323016 Equivocal (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4218331000146114 'Grenswaardig' of 'onduidelijk' wordt gebruikt om aan te geven dat een laboratoriumbepaling correct is uitgevoerd en een resultaat heeft opgeleverd, maar dat op basis van dat resultaat niet kan worden geconcludeerd of de uitslag van de bepaling positief of negatief is. nl tekstdefinitie (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
grenswaardig Is a kwalificatiewaarde voor zekerheid van diagnose true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
grenswaardig Is a Degree findings true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
grenswaardig Is a General adjectival modifier true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Equivocal plantar response left Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Moro reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Freezing reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Galant's reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Eye cornering in direction of sound equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Palmomental reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fisting reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Bilateral equivocal plantar response Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
unilateraal niet-eenduidige voetzoolreflex (situatie) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - plantar - left=equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Rooting reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Parachute reaction equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary walking reaction equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Placing reaction equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tonic neck reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - plantar - right=equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Equivocal plantar response Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Palmar reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Snout reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Sucking reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Swallowing reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Stepping reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Plantar grasp reflex equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Equivocal plantar response right Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Equivocal plantar response right Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Palmomental reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fisting reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Snout reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Palmar reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Bilateral equivocal plantar response Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
unilateraal niet-eenduidige voetzoolreflex (situatie) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Equivocal plantar response Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - plantar - right=equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Rooting reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Sucking reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Stepping reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Swallowing reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Plantar grasp reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Placing reaction equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Parachute reaction equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tonic neck reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Moro reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Equivocal plantar response left Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Eye cornering in direction of sound equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Freezing reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Galant's reflex equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - plantar - left=equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary walking reaction equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
cardiale enzymen grenswaardig Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige bevinding bij beeldvormend onderzoek Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige angiocardiografie (bevinding) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'enzyme-linked immunosorbent assay' voor Lyme-ziekte grenswaardig (bevinding) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige scintigrafie van hart Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
grenswaardige Helicobacter pylori-ademtest Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Helicobacter-serologie grenswaardig (bevinding) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
grenswaardige zwangerschapstest (bevinding) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidig elektrocardiogram (bevinding) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
alfafoetoproteïne in vruchtwater grenswaardig (bevinding) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
grenswaardige serumzwangerschapstest Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
alfafoetoproteïne grenswaardig (bevinding) Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
MSU = equivocal Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
grenswaardige zwangerschapstest in urine Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lyme-immunoblot grenswaardig Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige coloscopie Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige echocardiografie Has interpretation False grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige bevinding bij beeldvormend onderzoek Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
MSU = equivocal Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige coloscopie Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
grenswaardige serumzwangerschapstest Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
grenswaardige zwangerschapstest in urine Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lyme-immunoblot grenswaardig Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'enzyme-linked immunosorbent assay' voor Lyme-ziekte grenswaardig (bevinding) Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
grenswaardige Helicobacter pylori-ademtest Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
grenswaardige zwangerschapstest (bevinding) Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidig elektrocardiogram (bevinding) Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Helicobacter-serologie grenswaardig (bevinding) Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
alfafoetoproteïne grenswaardig (bevinding) Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
cardiale enzymen grenswaardig Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige angiocardiografie (bevinding) Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige scintigrafie van hart Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-eenduidige echocardiografie Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
alfafoetoproteïne in vruchtwater grenswaardig (bevinding) Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hoffman reflex equivocal (finding) Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
grenswaardige Helicobacter pylori-fecestest Has interpretation True grenswaardig geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Reference Sets

simpele referentieset met ordinale uitslagen (metadata)

Back to Start