FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

443390004: geweigerd (kwalificatiewaarde)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2010. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2834984018 Refused (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2840116019 Refused en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4512681000146112 geweigerd nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4512691000146114 geweigerd (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4822821000146116 niet geaccepteerd nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

2 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Refused (qualifier value) Is a Not to be done (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
beoordelen van risico op diabetes mellitus type 2 geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
uitnodiging om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek afgewezen Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Examination of skin refused (situation) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Dental fluoride treatment declined (situation) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
onderzoek van kind geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screenen op nefropathie geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opstellen van actieplan voor astma geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screenen op gebruik van tabak geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screenen op gehoorverlies geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screenen op gezichtsstoornis geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
voorlichten over alcoholgebruik geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screening op hepatitis C geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hartfunctietest geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
antibioticaprofylaxe geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met antihypertensivum geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
counselen over voeding geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tandheelkundig onderzoek geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screening op lood geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
leverfunctietest geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
therapie met geïnhaleerde bronchodilatator geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
schildklierfunctietest geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
oogonderzoek geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screenen op hyperlipidemie geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bepalen van hemoglobine A1c geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
voorlichten over hartfalen geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screenen op autisme geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bepalen van metabolieten in serum geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
functionele beoordeling geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
plannen van zorg voor valrisico geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screenen op mishandeling en/of misbruik in huiselijke kring geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
jaarlijks bezoek geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
screenen op ontwikkelingsstoornis geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
astmamedicatie geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'disease modifying antirheumatic drug' geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
follow-up van depressie geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
plannen van follow-up voor body mass index geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie tegen kinkhoest geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie tegen hepatitis A geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie tegen meningokokken geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
radiotherapie geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
chemotherapie geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verwijzen naar dienst geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met trombocytenaggregatieremmer geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verwijzing naar dienst voor complexe zorg geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Referral to patient navigation service refused (situation) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
toedienen van varicella-zostervaccin tegen herpes zoster geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
beoordeling van kwaliteit van leven geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie met 'messenger'-ribonucleïnezuur van 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie met antigeen of 'messenger'-ribonucleïnezuur van 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie met antigeen van SARS-CoV-2 geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tweede vaccinatie tegen SARS-CoV-2 met mRNA-vaccin geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie tegen SARS-CoV-2 geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie met niet-replicerend virusvectorvaccin tegen 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tweede vaccinatie met niet-replicerend virusvectorvaccin tegen 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie met antigeen van geïnactiveerd 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tweede dosis van antigeenbevattend vaccin met geïnactiveerd SARS-CoV-2 geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie met recombinant spike-eiwitantigeen van 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tweede vaccinatie met recombinant spike-eiwitantigeen van 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Rejected by recipient Is a False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
therapieontrouw van patiënt - toegang tot voorzieningen geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CT scan brain declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Carotid artery doppler declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Magnetic resonance imaging scan declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
therapieontrouw van patiënt - interventie/ondersteuning geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
combinatiepreparaat van calcium en colecalciferol geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
therapieontrouw van patiënt - zorgverlening geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
therapieontrouw van patiënt - algemeen Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bisfosfonaat geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met lipidenverlagend middel geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Chlamydia screening declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vaccinatie tegen Streptococcus pneumoniae geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
therapieontrouw van patiënt met specifiek advies (situatie) Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaccinatie tegen Neisseria meningitidis C geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling met angiotensine II-receptorantagonist geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
postpartumonderzoek van moeder geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
triage door verpleegkundige geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Medication review declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Echocardiogram declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Edinburgh postnatal depression scale at 8 months declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Edinburgh postnatal depression scale declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Spirometry test declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystic fibrosis screening declined (situation) Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verrichting geweigerd om religieuze reden Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure refused (situation) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vitamine K-profylaxe geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History refused (situation) Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
behandeling van hypertensie geweigerd Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Vascular disease risk assessment declined (situation) Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
strontiumranelaat geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Care/help refused by patient Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assessment examination refused (situation) Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by parents Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ambulancevervoer naar ziekenhuis geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) True Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nitraat geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
diureticum geweigerd (situatie) Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
calciumantagonist geweigerd Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Radiology refused Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Referral to dietician declined Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Referral to podiatrist refused Procedure context (attribute) False Refused (qualifier value) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 4 Next End


Reference Sets

referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata)

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start