FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

443466001: evaluatie van tractus gastrointestinalis (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2010. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2835092015 Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2837753019 Evaluation of gastrointestinal tract en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3276521000146114 evaluatie van tractus gastrointestinalis (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3276531000146111 evaluatie van tractus gastrointestinalis nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3276541000146115 beoordeling van maag-darmkanaal nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
3753811015 Gastrointestinal assessment en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel

689 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) Is a Procedure on gastrointestinal tract (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) Is a Evaluation procedure (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) Method evaluatie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) Procedure site structuur van tractus gastrointestinalis (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) Procedure site structuur van tractus gastrointestinalis (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) Method evaluatie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Perioperative evaluation of gastrointestinal tract (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anorectal manometry (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Enteroscopy with video capsule (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of rectum Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van onderste gedeelte van darm met fiberoptische sigmoïdoscoop (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van colon sigmoideum met starre sigmoïdoscoop (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van colon met fiberscoop (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Burge-test voor vagotomie (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electromyography of anal sphincter (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van oesofagus Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anaal onderzoek Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopie van tractus gastrointestinalis Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van colon Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
rectaal onderzoek (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en exploratie van darm (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
temperatuur rectaal meten (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Blood in gastric contents measurement Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic endoscopic examination of jejunum Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische coloscopie (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische coloscopie met fiberoptische sigmoïdoscoop Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van maag Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie van ileum (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cytologic examination of anus Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cytologic examination of large intestine (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fluoroscopisch geleide percutane mechanische trombectomie van arteria mesenterica (verrichting) Is a False Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van gastrostomiekatheter onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a False Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van arteria mesenterica onder röntgendoorlichting Is a False Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse van vena mesenterica onder röntgendoorlichting Is a False Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toucheren van enterostoma Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
impedantiemeting van oesofagus (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Imaging of gastrointestinal tract (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic examination of esophagus, stomach and duodenum Is a False Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gastro-intestinaal onderzoek Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van bovenste deel van tractus gastrointestinalis (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic fiberoptic endoscopic examination of upper gastrointestinal tract Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie van duodenum (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Gastrointestinal assessment Is a False Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation of bowel patency using dissolvable capsule (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
computertomografie van voedingssonde (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assessment for nasogastric tube insertion (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement of colonic transit time Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anorectal function study (procedure) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gastrostomiekatheterprocedure onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
punctie en aspiratie uit abces van rectum onder geleide van computertomografie (verrichting) Is a True Evaluation of gastrointestinal tract (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start