FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

449390009: Ensuring use of supplies and equipment within safe parameters (procedure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2011. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2545001000146117 waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2757351000146111 waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2898352014 Ensuring use of supplies and equipment within safe parameters (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2901174019 Ensuring use of supplies and equipment within safe parameters en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters (verrichting) Is a Equipment-related procedure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters (verrichting) Is a handhaven van veilige omgeving true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters (verrichting) Is a Procedure with a procedure focus (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters (verrichting) Has intent preventieve intentie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters (verrichting) Method beleid (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters (verrichting) Procedure device (attribute) hulpmiddel true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
waarborgen van gebruik van voorzieningen en apparatuur binnen veilige parameters (verrichting) heeft focus handhaven van veiligheid van patiënt (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group

Reference Sets

Netherlands Dutch language reference set

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start