FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

462937007: Photopheresis system blood set (physical object)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2021. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  10093431000146117 set voor systeem voor fotoferese van bloed (fysiek object) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
  10093441000146113 set voor systeem voor fotoferese van bloed nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
  2944320018 Photopheresis system blood set en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  2945046015 Photopheresis system blood set (physical object) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  10026031000146113 Een verzameling hulpmiddelen gebruikt als onderdeel van een fotoferesesysteem voor extracorporele foto-immuuntherapie voor de behandeling van immuunstoornissen, in het bijzonder cutaan T-cellymfoom (CTCL). De set bestaat doorgaans uit slangen (patiënt- en vloeistoflijnen), zakken met vloeistoffen/bloedbestanddelen, een speciale centrifugetrommel, een fotoactiveringskamer, aansluitstukken en klemmen. De set geleidt het bloed van de patiënt naar het hoofdapparaat van het systeem, ondersteunt de bloedverwerking en voert de met leukocyten verrijkte en onbehandelde bestanddelen van het bloed na bestraling weer terug naar de patiënt. Dit is een steriel hulpmiddel voor eenmalig gebruik. nl tekstdefinitie (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  set voor systeem voor fotoferese van bloed (fysiek object) Is a Device associated with therapeutic blood separation systems false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  set voor systeem voor fotoferese van bloed (fysiek object) Is a Bilirubin light, device false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  set voor systeem voor fotoferese van bloed (fysiek object) Is a Needle false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  set voor systeem voor fotoferese van bloed (fysiek object) Is a Device associated with centrifuges false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  set voor systeem voor fotoferese van bloed (fysiek object) Is a hulpmiddelenset (fysiek object) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group

  Reference Sets

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  Brits-Engelse taalreferentieset

  Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

  Back to Start