FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

463388008: tracheale beademingsbuis met afsluiting van oesofagus voor eenmalig gebruik (fysiek object)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2021. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  2947341018 Oesophageal-obturating/tracheal airway, single-use en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  3031419015 Esophageal-obturating/tracheal airway, single-use (physical object) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  3031480011 Esophageal-obturating/tracheal airway, single-use en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  7283351000146115 tracheale beademingsbuis met afsluiting van oesofagus voor eenmalig gebruik (fysiek object) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
  7283361000146117 tracheale beademingstube met afsluiting van slokdarm voor eenmalig gebruik nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
  7283371000146111 tracheale beademingsbuis met afsluiting van oesofagus voor eenmalig gebruik nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
  6147951000146116 Een eenmalig te gebruiken, dubbel-lumen, semiflexibele buis die blind door de mond wordt ingebracht in de slokdarm dan wel de luchtpijp om door afsluiting van de slokdarm de luchtweg vrij te houden, en die doorgaans in noodgevallen wordt gebruikt om beademing/reanimatie te vergemakkelijken. Het oesofageale lumen met obturator is afgesloten aan het distale uiteinde en ter hoogte van de keelholte voorzien van gaatjes. De mond en neus worden afgedicht door een grote orofaryngeale ballon, terwijl de slokdarm of de luchtpijp wordt afgedicht door een distaal manchet. De beademing wordt in gang gezet via de oesofageale buis, zodat bij plaatsing in de slokdarm de lucht via de gaatjes in de buis in de keelholte terechtkomt. Wanneer de buis in de luchtpijp is geplaatst, wordt de beademing direct uitgevoerd via de tracheale buis. Dit is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik. nl tekstdefinitie (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  tracheale beademingsbuis met afsluiting van oesofagus voor eenmalig gebruik (fysiek object) Is a hulpmiddel voor kunstmatige luchtweg false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  tracheale beademingsbuis met afsluiting van oesofagus voor eenmalig gebruik (fysiek object) Is a Device associated with cuffs false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group

  Reference Sets

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  POSSIBLY EQUIVALENT TO association reference set (foundation metadata concept)

  Back to Start