FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

55460000: Fetal structure (body structure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1224021000146115 structuur van foetus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1224031000146118 structuur van foetus (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1224051000146112 foetus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
198604012 Fetal structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
793823010 Fetal structure (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

138 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
structuur van foetus Is a structuur van zwangerschapsproduct (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van foetus Is a Developmental body structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van foetus Part of Entire female false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van foetus Part of gehele systema urogenitale false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van foetus Part of structuur van oppervlak van truncus inferior (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
operatie van foetus en uterus gravidus Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
diagnostisch percutaan onderzoek van foetus Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
foetus met malformatie van centraal zenuwstelsel locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetus with chromosomal abnormality locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Foetus with viral damage via mother locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal distress-affecting care (finding) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partus gecompliceerd door afwijking van foetale hartfrequentie (aandoening) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gevolgen van maternale hypertensieve aandoening voor foetus of neonaat locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gevolgen voor foetus of neonaat van aandoening van nieren of urinewegstelsel bij moeder (aandoening) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of placental or breast transfer of anti-infective locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of maternal polyhydramnios locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of maternal death (disorder) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of malpresentation before labor (disorder) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of abruptio placentae (disorder) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetus or neonate affected by premature placental separation locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of breech delivery and extraction locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gevolgen voor foetus of neonaat van afwijkende ligging of wanverhouding durante partu (aandoening) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of abnormal uterine contractions (disorder) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of uterine inertia or dysfunction (disorder) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of destructive operation to aid delivery locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Very premature - less than 1000g or less than 28 weeks locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fracture of radius and/or ulna due to birth trauma (disorder) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Spleen rupture due to birth trauma locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Severe birth asphyxia - apgar score less than 4 at 1 minute locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mild to moderate birth asphyxia - apgar score 4-7 at 1 minute locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie van vruchtwater of slijm door neonaat (aandoening) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetus poison - placenta/breast locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Had umbilical cord around neck locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Had knot in umbilical cord locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vroege prematuriteit locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
foetale malpositie en malpresentatie (aandoening) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
obstetrisch probleem met gevolg voor foetus (aandoening) locatie van bevinding True structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
foetaal probleem bij partus locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anemie door allo-immunisatie (aandoening) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manipulatie van foetus Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
forcipale extractie met Neville-Barnes-forceps (verrichting) Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
forcipale extractie middels Simpson-tang (verrichting) Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Intrauterine hypoxia locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Labour foetal anoxia locatie van bevinding True structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Chronic partial asphyxia of newborn locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intrauterine fetal blood sampling Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intra-uteriene correctie van foetaal defect Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Intrauterine fetal biopsy Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intra-uteriene wisseltransfusie Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Breech/instrumental delivery operations Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Severe birth asphyxia, APGAR 0-3 locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mild birth asphyxia, APGAR 4-7 locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie in amnionholte voor beëindiging van zwangerschap Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Transverse/oblique lie locatie van bevinding True structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Was malpresentation pre-labour locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal distress - prelabor (finding) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal distress - in labor (finding) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostisch percutaan onderzoek van placenta Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Maternal care for suspected central nervous system malformation in fetus locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal care for central nervous system malformation in fetus locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal care for suspected chromosomal abnormality in fetus locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal care for chromosomal abnormality in fetus locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal care for damage to fetus from maternal rubella locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal care for fetal bradycardia during pregnancy locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal care for fetal decelerations during pregnancy locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal care for fetal tachycardia during pregnancy locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal care for fetal acidosis during pregnancy locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of maternal use of antihypertensive drug locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Birth trauma deafness locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fetal or neonatal effect of placental disorder (disorder) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of abortifacient suppository NEC Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified therapeutic fetoscopic operation Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Therapeutic fetoscopic operation NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified diagnostic endoscopic examination of fetus using fetoscope Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Selective feticide NEC Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified selective destruction of fetus Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Selective destruction of fetus NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified therapeutic percutaneous operation on fetus Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Therapeutic percutaneous operation on fetus NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified diagnostic percutaneous examination of fetus Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Diagnostic percutaneous examination of fetus NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Other specified elective cesarean delivery Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Elective cesarean delivery NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other cesarean delivery Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Upper uterine segment cesarean delivery NEC Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Lower uterine segment cesarean delivery NEC Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified other cesarean delivery Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other cesarean delivery NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
High forceps cephalic delivery NEC Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified forceps cephalic delivery Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Forceps cephalic delivery NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified vacuum delivery Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Vacuum delivery NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Cephalic vaginal delivery with abnormal presentation of head at delivery without instrument NOS Procedure site False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Polysomia (disorder) locatie van bevinding True structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Craniopagus frontalis locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
congenitale afwijking van foetus locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Craniopagus parasiticus locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Craniopagus occipitalis locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hydrolethalus syndrome (disorder) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
multipele congenitale anomalieën van foetus (aandoening) locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Papyraceous fetus unspecified locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Papyraceous fetus NOS locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Craniopagus parietalis locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unstable lie unspecified locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Unstable lie NOS locatie van bevinding False structuur van foetus geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 31 Next End


Reference Sets

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and part association reference set (foundation metadata concept)

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start