FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

56342008: Temperature taking (procedure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1797981000146110 temperatuur meten nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1797991000146112 temperatuur meten (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2004981000146117 temperatuurmeting nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
794844018 Temperature taking (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
93694019 Temperature taking en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

6 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
temperatuur meten Method Investigation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
temperatuur meten Method onderzoek (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
temperatuur meten Is a Taking patient vital signs true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
temperatuur meten Procedure site Anatomical structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
temperatuur meten Method onderzoek (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
temperatuur meten Procedure site Anatomical structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
temperatuur meten Method onderzoek (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
temperatuur meten Procedure site Anatomical or acquired body structure (body structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
temperatuur meten Procedure site Anatomical or acquired body structure (body structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
temperatuur meten Procedure site lichaamsstructuur false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
temperatuur meten Has intent diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
temperatuur meten Method Physical examination - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Core temperature monitoring (regime/therapy) heeft focus False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
temperatuur rectaal meten (verrichting) heeft focus False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
temperatuur rectaal meten (verrichting) Is a True temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Oral temperature taking heeft focus False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Monitoring of patient temperature (regime/therapy) heeft focus False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Peripheral temperature monitoring (regime/therapy) heeft focus False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other temperature monitoring heeft focus False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Temperature taking assessment heeft focus True temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
voorlichten over temperatuurmeting heeft focus True temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Temperature taking management (procedure) heeft focus True temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
temperatuurmeting niet uitgevoerd Associated procedure False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Oral temperature taking Is a True temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
temperatuurmeting niet uitgevoerd Associated procedure False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts met zweten (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Newborn environmental hypothermia interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pel-Ebstein-koorts (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts met onbekende oorzaak bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Drug fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts hoger dan 38 graden Celsius interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
febris remittens bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bevinding van koortspatroon (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - hypothermia interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts hoger dan 40,5 graden Celsius bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geleidelijke stijging van koorts bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hypothermia - accidental interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Factitious fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
lage lichaamstemperatuur bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - fever NOS interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Neurogenic hyperthermia (finding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
On examination - hypothermia - less than 32 degrees Celsius interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Endocrine hyperthermia interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
piekende koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hoogte van koorts bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geleidelijke koortsdaling bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - fever - fast fall-crisis interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maligne derdedaagse koorts bij malaria (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tweemaal daags piekende koorts (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vierdedaagse koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hypothermia of newborn interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dagelijkse variatie van koorts (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hyperthermia in newborn, unspecified interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts na partus (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
defervescentie (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts bij malaria interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
fase van koortsdaling (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
acute stijging van koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
stijgende fase van koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hoest met koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Abnormal body temperature interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hyperthermie bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - level of fever NOS interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
acute stijging van koorts bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue koorts bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intermitterende koorts bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - fever - irregular interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other hypothermia of newborn interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maligne hyperthermie door anesthesie (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geleidelijke stijging van koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
continue koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
trapsgewijs stijgende koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Irregular fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Rapid fall of fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geleidelijke koortsdaling (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hyperpyrexie bij lichamelijk onderzoek (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts met koude rillingen interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Induced hypothermia (finding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maligne hyperthermie interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fever with sweating interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Drug-induced hyperpyrexia (finding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
subfebriele temperatuursverhoging (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
omgevingsgeïnduceerde hyperthermie van neonaat (aandoening) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hyperpyrexie interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
plateaufase van koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
langdurige koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geringe febris remittens (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dagelijkse koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fever (finding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hypothermia (finding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
derdedaagse koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Intermittent hepatic fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bifasische koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts met dagelijks omgekeerd verloop (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
centrale koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
postoperatieve koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pheochromocytoma storm interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fever associated with acquired immunodeficiency syndrome interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Swinging fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hypothermia caused by anesthetic (finding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pyrexia postprocedure interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bevinding over koortsfase (bevinding) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
koorts met onbekende oorzaak interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Remittent fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hyperthermia in newborn interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Dehydration fever in newborn (disorder) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Transitory fever of newborn (disorder) interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Body temperature above reference range interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fever of the newborn interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Intermittent fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aseptische koorts interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Swinging fever interpreteert False temperatuur meten geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 2 End


Reference Sets

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start