FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

58675001: Upper respiratory tract structure (body structure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
498220014 Upper respiratory tract structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
498221013 Upper respiratory structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
758041000146110 structuur van bovenste luchtwegen (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
758051000146113 structuur van bovenste luchtwegen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
758061000146111 bovenste luchtwegen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
797433012 Upper respiratory tract structure (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
97504019 Upper respiratory tract en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel

828 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Upper respiratory tract structure Is a structuur van tractus respiratorius (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper respiratory tract structure Is a structuur van bovenste aerodigestieve tractus (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper respiratory tract structure Is a structuur van keel, neus en oor true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper respiratory tract structure Part of gehele bovenste aerodigestieve tractus false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper respiratory tract structure Part of gehele systema respiratorium false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Carcinoma in situ of nasal cavity and nasopharynx locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Benign neoplasm of nasal cavity and nasopharynx (disorder) locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasal symptoms, otherwise specified locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasal discharge present (situation) locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
audio-vestibulair gehooronderzoek (verrichting) Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
subjectieve audiometrie Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Special ear, nose and throat procedure (procedure) Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Nasal discharge absent (situation) locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sniffles locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Catarrh locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
nasale infectie (aandoening) locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bacterial upper respiratory infection locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasal test for allergens Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Nosebleed/epistaxis symptom locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geen bloeding uit neus locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nosebleed symptom NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Swollen nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasal symptom NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Concerned about shape of nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nose examination - normal locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Auditory/vestibular test NOS Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Special ENT procedure NOS Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
acute rinitis (aandoening) locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Viral upper respiratory tract infection locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Acute bacterial laryngitis unspecified locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other acute upper respiratory infections locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other upper respiratory infections of multiple sites locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other acute upper respiratory infections of multiple sites locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other anomalies of nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital nose deformity, unspecified locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Underdevelopment of nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
congenitale gespleten neus (aandoening) locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital notching of tip of nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital fissure of nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital stenosis of larynx or trachea NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Other congenital malformations of nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open wound of nose, unspecified locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open wound of nose NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open wound of nose with complication locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open wound of nose with complication, unspecified locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Multiple open wounds of nose with complication locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open wound of nose with complication, NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Foreign body in pharynx and larynx NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unspecified thickness burn of nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Deep partial thickness burn of nose locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Deep full thickness burn of the nose without loss of body part locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Deep full thickness burn of nose, with loss of body part locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other nose injuries locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital deformity of nasal cavity (disorder) locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Viral upper respiratory tract infection NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nose symptoms locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper respiratory infection NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other anomalies of nose NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oppervlakkige tweedegraads brandwond van neus (aandoening) locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital absence of nose NOS locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende vorm van neus locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende vorm van neusbrug locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende vorm van neuspunt locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende vorm van neusgat locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Contents of anterior nasal cavity - finding locatie van bevinding False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper respiratory tract allergy locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
acute bovensteluchtweginfectie locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Recurrent upper respiratory tract infection locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
infectie van bovenste luchtwegen locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ontsteking van bovenste luchtwegen door rook locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ontsteking van bovenste luchtwegen door nevel (aandoening) locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Mouth breathing with nasal obstruction locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
infectie van bovenste luchtwegen door SARS-CoV-2 locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Larynx and/or tracheal structures (body structure) Is a False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Factitious asthma locatie van bevinding True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
structuur van pharynx en/of larynx (lichaamsstructuur) Is a True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van respiratoire regio van neus Is a False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of upper respiratory space Is a True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van neus Is a False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gehele bovenste luchtwegen Is a True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Entire nose, accessory sinus and nasopharynx, combined site (body structure) Is a True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Romberg test (procedure) Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
structuur van neusbijholte (lichaamsstructuur) Is a True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper respiratory tract cytologic material Specimen source topography True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tracheal cytologic material Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Specimen from endotracheal tube (specimen) Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sputum specimen Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coughed sputum specimen Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
monster van trachea Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper respiratory fluid specimen obtained by tracheal aspiration Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Respiratory fluid specimen Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tissue specimen from trachea Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasal function study Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Transtracheal aspirate sample Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitstrijk met wattenstok van opgehoest sputum (monster) Specimen source topography True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
pernasale uitstrijk met wattenstok (monster) Specimen source topography True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
monster van bovenste luchtwegen Specimen source topography True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Sputum specimen obtained by aspiration (specimen) Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiraat van sputum uit trachea Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sputum verkregen door sputuminductie Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sputum specimen obtained from sputum suction trap (specimen) Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van neus en keel Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vervolgonderzoek van neus en keel (verrichting) Procedure site False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
uitstrijk met wattenstok van bovenste luchtwegen (monster) Specimen source topography True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Upper respiratory tissue sample Specimen source topography True Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tracheal biopsy sample Specimen source topography False Upper respiratory tract structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 7 Next End


Reference Sets

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start