FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

62446008: Destructive procedure on brain (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
103787012 Destructive procedure on brain en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
103790018 Destruction of tissue of brain en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2833121000146113 destructie van hersenen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2833131000146110 destructie van hersenen (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
499286012 Ablation of brain tissue en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
499287015 Destructive procedure to brain tissue en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
801619013 Destructive procedure on brain (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

30 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Destructive procedure on brain Is a Destructive procedure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Is a Procedure on brain false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Is a destructie ingedeeld naar orgaansysteem false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Is a Operative procedure on head false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Is a destructie ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Is a operatie van hersenen (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Is a destructie ingedeeld naar orgaansysteem false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Is a destructie ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Procedure site - Direct (attribute) Brain structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destructive procedure on brain Method Destruction - action (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destructive procedure on brain Procedure site - Direct (attribute) Brain structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destructive procedure on brain Is a destructie ingedeeld naar orgaansysteem true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on brain Procedure site Brain structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destructive procedure on brain Method Destruction - action (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Percutaneous embolization of vertebral artery Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stereotactic ablation of brain tissue Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van tumor van hersenen Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prefrontal lobotomy Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryotherapy of brain Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus acusticus (verrichting) Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief kneuzen van nervus vestibulocochlearis Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cingulotomy of brain by percutaneous radiofrequency Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane embolisatie van sinus cavernosus Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
adhesiolyse van cortex cerebri Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
leukotomie met behulp van cryosonde Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryothalamectomy Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van cerebrum Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiofrequente blokkade van ganglion Gasseri (verrichting) Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van glandula pinealis Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transorbitale prefrontale lobotomie Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
leukotomie met behulp van cryosonde Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van intracranieel bloedvat Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acoustic neurotomy Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thalamotomy Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Division of intracranial vein Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
permanente brachytherapie van hersenen met radioactieve zaadjes (verrichting) Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie met tijdelijk implantaat in hersenen (verrichting) Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lobotomy and tractotomy Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryothalamectomy Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coagulation or electrocoagulation of brain tissue Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on pituitary gland Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pallidotomy Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
leukotomie met behulp van cryosonde Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coagulation of aneurysm of cerebral vessel Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryotherapy of brain Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
elektrocoagulatie van hersenen Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van plexus choroideus Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endovasculaire obliteratie van afwijkend weefsel van intracraniële vasculatuur Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
obliteratie van arterioveneuze fistel van intracranieel bloedvat Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radionuclide therapy of tumor of brain (procedure) Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
embolisatie van intracraniële vene Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Irreversible electroporation ablation of brain (procedure) Is a True Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus acusticus (verrichting) Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vestibular nerve section Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane embolisatie van arteria cerebri anterior (verrichting) Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane embolisatie van arteria cerebri media Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane embolisatie van arteria choroidea Is a False Destructive procedure on brain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start