FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

62972009: Extraction (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
104675017 Extraction en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
104677013 Manual extraction en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
3209651000146116 extractie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3209661000146118 extractie (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
802203010 Extraction (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2884708014 Removal done by pulling en tekstdefinitie (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

966 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Extraction Is a Removal true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraction Method Extraction - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Nephroscopic removal of ureteric calculus Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraction of menses Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical extraction Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane extractie van niersteen door middel van fragmentatie (verrichting) Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
extractie met vectis Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Centesis Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Aspiration Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manueel verwijderen van achtergebleven placenta (verrichting) Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fimbrial extraction of tubal pregnancy (procedure) Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manuele extractie van melk uit lacterende borst (verrichting) Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraction of retained egg Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutaan verwijderen van galsteen uit ductus choledochus Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
extractie met magneet van intraoculair corpus alienum in voorste oogkamer (verrichting) Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
magneetextractie van corpus alienum van sclera Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet-magnetische extractie van corpus alienum in lens zonder extractie van lens (verrichting) Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnet extraction of foreign body from ciliary body Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnet extraction of foreign body from cornea Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnet extraction of foreign body from iris Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnet extraction of foreign body from posterior segment of eye Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraction of fetus Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of pyelostomy tube Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracapsulaire extractie van lens (verrichting) Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnet extraction of foreign body from ciliary body Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open extraction of calculus from parotid duct Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open extraction of calculus from submandibular duct Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopische retrograde extractie van concrement uit galweg Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Centesis Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
naaldaspiratie uit prostaat Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
naaldaspiratie uit afwijkend weefsel van buikwand Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
naaldaspiratie uit afwijkend weefsel van navel Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dilatatie van cervix uteri en vacuümaspiratie van zwangerschapsproduct uit uterus Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie uit corpus vitreum met vervanging Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
mediastinoscopie en aspiratie van afwijkend weefsel Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitzuigen van bronchus via tracheostomiecanule Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijdering van placenta door zuigcurettage (verrichting) Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie uit Zenker-divertikel (verrichting) Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
afname van nasofaryngeaal aspiraat Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tandextractie (verrichting) Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Oropharyngeal suctioning Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie uit pancreas Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie uit laesie van ruggenmerg (verrichting) Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sectio caesarea (verrichting) Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
eenvoudige lead-extractie door tractie Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic extraction of calculus of kidney Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraction of alveolar process (procedure) Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic extraction of calculus of urinary tract proper (procedure) Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraction of calculus of biliary tract (procedure) Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraction of supernumerary tooth (procedure) Is a False Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Delivery of placenta by cesarean section Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Complex extraction of pacemaker lead Is a True Extraction geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start