FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

6439004: Destruction of lesion of peripheral nerve (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2005. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
11681017 Destruction of lesion of peripheral nerve en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2808401000146111 destructie van laesie van perifere zenuw nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4845731000146118 destructie van laesie van perifere zenuw (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
803778012 Destruction of lesion of peripheral nerve (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

2 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Destruction of lesion of peripheral nerve Is a neurolyse van perifere zenuw (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve Is a destructie van laesie van zenuw true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve Is a destructie van perifere zenuw (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve Is a operatie van perifere zenuw (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve Is a destructie van afwijkend weefsel ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve Procedure site - Direct (attribute) Peripheral nerve structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of lesion of peripheral nerve Is a operatie van laesie van perifere zenuw true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve Method Destruction - action (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Destruction of lesion of peripheral nerve Procedure site - Direct (attribute) Peripheral nerve structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Destruction of lesion of peripheral nerve Direct morphology Morphologically abnormal structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of lesion of peripheral nerve Direct morphology Lesion (morphologic abnormality) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Destruction of lesion of peripheral nerve Method Destruction - action (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of lesion of peripheral nerve Direct morphology Morphologically abnormal structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of lesion of peripheral nerve Procedure site Peripheral nerve structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of lesion of peripheral nerve Procedure site structuur van zenuw (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Destruction of lesion of sympathetic nerve Is a False Destruction of lesion of peripheral nerve geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve NEC Is a False Destruction of lesion of peripheral nerve geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified extirpation of lesion of peripheral nerve Is a False Destruction of lesion of peripheral nerve geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extirpation of lesion of peripheral nerve NOS Is a False Destruction of lesion of peripheral nerve geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of spinal nerve root (procedure) Is a True Destruction of lesion of peripheral nerve geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van spinale zenuwwortel Is a False Destruction of lesion of peripheral nerve geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryotherapy to lesion of peripheral nerve Is a False Destruction of lesion of peripheral nerve geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiotherapie van laesie van perifere zenuw Is a True Destruction of lesion of peripheral nerve geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start