FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

69695003: Stomach structure (body structure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
10860411000146116 structuur van maag (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
115777015 Stomach en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
115779017 Ventriculus en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: component verplaatst naar andere module
1260371000146117 structuur van maag nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
501358010 Stomach structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
809668011 Stomach structure (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
846991000146119 gaster nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
847001000146112 maag nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

159 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
structuur van maag (lichaamsstructuur) Is a structuur van spijsverteringsorgaan true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Part of geheel inwendig orgaan (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Is a structuur van mond, slokdarm en maag true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Is a structuur van spijsverteringsorgaan false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Is a Intra-abdominal digestive structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Is a structuur van maag en/of duodenum (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Is a structuur van oesofagus en/of maag true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Is a structuur van inwendig orgaan van buikholte en/of bekkenholte (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Is a Structure of organ within abdomen proper cavity (body structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Part of geheel abdomen (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van maag (lichaamsstructuur) Part of Entire upper gastrointestinal tract false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Revision of gastroduodenal anastomosis with reconstruction and vagotomy Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Revision of gastroduodenal anastomosis with reconstruction and vagotomy Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Revision of gastroduodenal anastomosis with reconstruction and vagotomy Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Incision and exploration of rumen of stomach Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
revisie van gastroduodenale anastomose met reconstructie Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
revisie van gastroduodenale anastomose met reconstructie Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
fundoplicatie tegen reflux met thoracale benadering Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
fundoplicatie tegen reflux met abdominale benadering Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Esophagogastric fundoplasty Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aanleggen van bypass van maag door anastomose tussen maag en duodenum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aanleggen van bypass van maag door anastomose tussen maag en duodenum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
aanleggen van bypass van maag door anastomose tussen maag en duodenum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fiberoptic endoscopic dilation of upper gastrointestinal tract Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Diagnostic fiberoptic endoscopic examination of upper gastrointestinal tract Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Endoscopic extirpation of lesion of duodenum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gastro-intestinale infectie door stafylokok locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gastro-intestinale infectie door Pseudomonas locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Colitis, enteritis and gastroenteritis presumed infectious locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Diarrhea of presumed infectious origin locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Allergic gastroenteritis and colitis locatie van bevinding True structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Gastroscopy - via stoma Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maagdrainage via maagpomp Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maagdrainage via maagpomp Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Gastric surgical biopsy Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gastroscopie via mond Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gastroscopie voor verwijderen van corpus alienum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
partiële oesofagogastrectomie volgens Ivor-Lewis (verrichting) Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
gastrectomie met klep volgens Hofmeister Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
partiële gastrectomie en oesofagogastrostomie volgens Bancroft Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
bezoar door antacidum locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Open surgical placement of gastrostomy tube Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Open surgical placement of gastrostomy tube Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
endoscopisch plaatsen van gastrostomiekatheter Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
endoscopisch plaatsen van gastrostomiekatheter Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
röntgendiagnostiek met oraal toegediend gastrografine Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Specific gastrointestinal infectious disease locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Revision of gastrojejunal anastomosis with reconstruction with bowel resection Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Revision of gastrojejunal anastomosis with reconstruction with bowel resection Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
gastro-enterostomie zonder gastrectomie Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gastro-enterostomie zonder gastrectomie Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
exploratie van maag Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
exploratie van maag Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gastro-intestinale infectie door Helicobacter pylori locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hiatus hernia - irreducible locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hiatus hernia with gangrene locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hiatus hernia with obstruction locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Simple hiatus hernia locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
truncale stamvagotomie met pyloroplastiek en gastrostomie Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Gastric acid Part of False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van tijdelijk PEG Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aanleggen van permanent percutaan endoscopisch gastrostoma (verrichting) Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Moderate hyperemesis gravidarum locatie van bevinding True structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Severe hyperemesis gravidarum locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Gastrooesophageal reflux study Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Atrophic nonerosive nonspecific gastritis locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Chronic gastric ulcer without hemorrhage, without perforation AND without obstruction locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Gastric ulcer with hemorrhage locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Selective extracranial vagotomy NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Gastric ulcer with hemorrhage but without obstruction locatie van bevinding False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Esophagogastrectomy and anastomosis of esophagus to jejunum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified excision of esophagus and stomach Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Excision of esophagus and stomach NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Total gastrectomy and anastomosis of esophagus to jejunum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified total excision of stomach Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Total excision of stomach NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified open extirpation of lesion of stomach Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Open extirpation of lesion of stomach NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Gastroplasty NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Gastroplasty NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Other specified plastic operation on stomach Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Plastic operation on stomach NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Connection of stomach to duodenum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Connection of stomach to duodenum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified connection of stomach to duodenum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified connection of stomach to duodenum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Connection of stomach to duodenum NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Connection of stomach to duodenum NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified connection of stomach to transposed jejunum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified connection of stomach to transposed jejunum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified connection of stomach to transposed jejunum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Connection of stomach to transposed jejunum NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Connection of stomach to transposed jejunum NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Connection of stomach to transposed jejunum NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other connection of stomach to jejunum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other connection of stomach to jejunum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Revision of anastomosis of stomach to jejunum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Revision of anastomosis of stomach to jejunum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Conversion to anastomosis of stomach to jejunum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Conversion to anastomosis of stomach to jejunum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Conversion from previous anastomosis of stomach to jejunum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Conversion from previous anastomosis of stomach to jejunum NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Other specified other connection of stomach to jejunum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified other connection of stomach to jejunum Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other connection of stomach to jejunum NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other connection of stomach to jejunum NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other repair of stomach Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Gastropexy NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified other repair of stomach Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other repair of stomach NOS Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Incision of stomach NEC Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified incision of stomach Procedure site False structuur van maag (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 45 Next End


Reference Sets

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and part association reference set (foundation metadata concept)

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start