FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

722900008: parese van Erb-Duchenne met neurapraxie door tractie bij geboorte (aandoening)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2017. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
3333885016 Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3333886015 Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3333887012 Neonatal Erb paralysis due to neuropraxis traction birth trauma en synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
8076311000146118 parese van Erb-Duchenne met neurapraxie door tractie bij geboorte nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
8076321000146111 parese van Erb-Duchenne met neurapraxie door tractie bij geboorte (aandoening) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
8076351000146119 Erb-Duchenne-verlamming met neurapraxie door tractie bij geboorte nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
8734321000146115 erbse parese met neurapraxie door tractie bij geboorte nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a Injury of brachial plexus trunk (disorder) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a traumatisch letsel door gebeurtenis false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Causative agent Mechanical tension true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) locatie van bevinding structuur van truncus superior plexus brachialis true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Associated morphology Neurapraxia (morphologic abnormality) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Occurrence Fetal or neonatal period true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Associated morphology Neurapraxia (morphologic abnormality) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Occurrence Fetal or neonatal period true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) locatie van bevinding structuur van cervicale spinale zenuwwortel (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Causative agent Mechanical tension true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) During (attribute) Delivery procedure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Due to Traumatic event (event) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a letsel van zenuwwortel false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a tractieletsel van cervicale zenuwwortel true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a Injury of neck false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a letsel van bovenste plexus brachialis (aandoening) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a traumatisch letsel van extremiteit (aandoening) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a letsel van rug false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Due to geboortetrauma false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a Injury of cervical nerve roots false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a Erb-Duchenne palsy as birth trauma true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a tractieletsel van plexus brachialis true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a Neurapraxia (disorder) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Causative agent Mechanical tension false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 6
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Occurrence Perinatal period false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 6
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) locatie van bevinding structuur van cervicale spinale zenuwwortel (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 6
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Associated morphology Neurapraxia (morphologic abnormality) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 7
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Causative agent Mechanical tension false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 7
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Occurrence Perinatal period false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 7
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Causative agent Mechanical tension false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 8
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Occurrence Perinatal period false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 8
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Associated morphology letsel door tractie (afwijkende morfologie) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 9
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Causative agent Mechanical tension false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 9
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Occurrence Perinatal period false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 9
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) locatie van bevinding structuur van truncus superior plexus brachialis false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 9
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) locatie van bevinding structuur van truncus superior plexus brachialis false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 7
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) locatie van bevinding structuur van cervicale spinale zenuwwortel (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 8
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Associated morphology letsel door tractie (afwijkende morfologie) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 8
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Associated morphology Neurapraxia (morphologic abnormality) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 6
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Is a traumatisch letsel van perifere zenuw (aandoening) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Erb Duchenne palsy with neuropraxis due to traction birth trauma (disorder) Due to Delivery procedure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 5

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group

This concept is not in any reference sets

Back to Start