FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

76879002: Operation on spinal cord (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2005. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1106121000146116 operatie van ruggenmerg (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1106131000146119 operatie van ruggenmerg nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
127636012 Operation on spinal cord en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
503398018 Spinal cord procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
503399014 Spinal cord operation en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
817647011 Operation on spinal cord (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

192 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
operatie van ruggenmerg (verrichting) Is a operatie van zenuwstelsel (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van ruggenmerg (verrichting) Procedure site Structure of nervous system (body structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van ruggenmerg (verrichting) Is a operatie van romp (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van ruggenmerg (verrichting) Is a Procedure on spinal cord true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van ruggenmerg (verrichting) Is a operatie van spinale structuur (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van ruggenmerg (verrichting) Procedure site Spinal cord structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van ruggenmerg (verrichting) Method chirurgische handeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van ruggenmerg (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van ruggenmerg (verrichting) Procedure site Spinal cord structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
biopsie van weefsel van medulla spinalis Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in myelum Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Spinal cord reconstruction Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of spinal electrodes with synchronous replacement Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van elektrode van neurostimulator in ruggenmerg Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van elektrode in ruggenmerg (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen en gelijktijdig vervangen van spinale pacemaker (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of spinal electronic stimulator with synchronous replacement Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic procedure on spinal cord Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of spinal neurostimulator electrodes Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
spinale chordotomie (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie uit laesie van ruggenmerg (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Spinal cord transplantation Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
spinale microdissectie Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van laesie van ruggenmerg Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van diastematomyelie Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische manipulatie van myelum Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van corpus alienum uit wervelkanaal (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie uit ruggenmerg (verrichting) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van ruggenmerg (verrichting) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van corpus alienum uit myelum (verrichting) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van ruggenmerg Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lysis of adhesions of spinal cord Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
decompressie van ruggenmerg (verrichting) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van shunt uit syrinx Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van weefsel naar ruggenmerg Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cervicale intrathecale anesthesie Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thoracale intrathecale anesthesie (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiofrequente denervatie van facetgewricht (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of spinal neurostimulator receiver Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en drainage van ruggenmerg Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial extirpation of spinal cord Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Freeing of spinal cord and neural root adhesions Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
therapeutische aspiratie uit spinale cyste Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revisional foraminotomy of lumbar spine Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extirpation of lesion of spinal cord (procedure) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
spinale chordotomie (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van weefsel uit ruggenmerg Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myeloscopy Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open biopsie van laesie van ruggenmerg (verrichting) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van lumbaal ruggenmerg Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van spondylolisthese (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Freeing of spinal cord and neural root adhesions Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plastische chirurgie van medulla spinalis/meningen (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
stereotaxie van ruggenmerg Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van ruggenmerg Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van elektrode voor neurostimulatie aangrenzend aan weefsel van medulla spinalis (verrichting) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of laser foraminoplasty of thoracic spine (procedure) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of laser foraminoplasty of cervical spine (procedure) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other open operations on spinal cord Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other operations on spinal cord Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified operations on spinal cord or spinal canal contents Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Spinal cord or spinal canal contents operation NOS Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Debulking of neoplasm of spinal cord (procedure) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van anterieure decompressie van cervicaal ruggenmerg Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision posterior decompression cervical cord Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other spinal cord operation NOS Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van spinale meningen Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transsectie van medulla spinalis Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurostimulation procedures of spinal cord tissue Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van spinale route van liquor cerebrospinalis Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van decompressie van fossa cranialis posterior en bovenste gedeelte van cervicaal ruggenmerg (verrichting) Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lamina of vertebra with release of tethered lumbar spinal cord (procedure) Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of laser foraminoplasty of lumbar spine Is a False operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Replacement of transmission cable of spinal cord stimulator Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Operation on brain and spinal cord Is a True operatie van ruggenmerg (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start