FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

771329004: verrichting op lichaamsregio (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2019. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
3705650013 Procedure on body region (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3705651012 Procedure on body region en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4791971000146113 verrichting op lichaamsregio nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4791981000146110 verrichting op lichaamsregio (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4791991000146112 verrichting op lichaamsgebied nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

36067 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on body region (procedure) Procedure site Body region structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure on body region (procedure) Is a verrichting ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
decompressie van nervus facialis (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
avulsie van nervus mentalis Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van gipsbroek (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenfoto van lichaamsregio Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of hypoglossal nerve (XII) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opnieuw sluiten van wonddehiscentie na sectio caesarea met hechtdraad (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Trigeminal neurectomy Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lysis of adhesions of trigeminal nerve Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of glossopharyngeal nerve (IX) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
klieven van nervus trigeminus bij foramen ovale (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Support removal Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of vagus nerve (X) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of vagus nerve (X) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of vagus nerve (X) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurotomy of lacrimal branch nerve Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële transsectie van nervus hypoglossus Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Trigeminal neurotripsy Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of vagal nerve stimulator (procedure) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of facial nerve (VII) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
microchirurgische zenuwtransplantatie naar nervus facialis (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of glossopharyngeal nerve (IX) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of hypoglossal nerve Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vagotomy Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neurolyse van nervus trigeminus Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on trochlear nerve (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiofrequency thermal ablation of mandibular division of trigeminal nerve (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
regionaal röntgencontrastonderzoek Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on extremity Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiofrequency thermal ablation of maxillary division of trigeminal nerve (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Glossopharyngeal neurotomy Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transthoracale avulsie van nervus vagus Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
blokkade van nervus vagus Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of hindquarter amputation (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of hypoglossal nerve (XII) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
complete avulsie van nervus facialis Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Denervation of trigeminal nerve (V) (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mobilizing of body part (regime/therapy) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op romp (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acoustic neurotomy Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus trigeminus (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Avulsion of inferior alveolar nerve by osteotomy Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
avulsie van nervus lingualis Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radical amputation Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transcutane stimulatie van cervicale tak van nervus vagus Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection of anesthetic agent into facial nerve Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on oculomotor nerve (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on abducens nerve (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
doorsnijding van nervus trigeminus Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus vestibulocochlearis (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus facialis (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van nervus glossopharyngeus Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiofrequency thermal ablation of ophthalmic division of trigeminal nerve (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële transsectie van nervus facialis Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus glossopharyngeus (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus acusticus (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zenuwtransplantatie naar temporale tak van nervus facialis (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van functie van nervus facialis Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en tamponnade van wond (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of acoustic nerve (VIII) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van nervus trigeminus (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of trigeminal nerve (V) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local heating - infrared irradiation (regime/therapy) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus vagus (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thermotherapie van gehele lichaam (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Avulsion of facial nerve, differential Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgendoorlichting van lichaamsregio (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van nervus facialis (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie in trigeminuszenuw (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CT van lichaamsregio Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Avulsion of abdominal vagus nerve Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van nervus vestibulocochlearis Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van nervus facialis (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief kneuzen van nervus vestibulocochlearis Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ultrasound procedure on topographic region Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus hypoglossus (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging of trigeminal nerve (procedure) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of glossopharyngeal nerve (IX) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on back Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus vagus (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus hypoglossus (verrichting) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van neurolyticum in nervus glossopharyngeus Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of acoustic nerve (VIII) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'release' van nervus trigeminus Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on skin and/or subcutaneous tissue (procedure) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van nervus-vagusstimulator (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van hele spiergroep Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Continuous passive mobilization (regime/therapy) Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opnieuw manipuleren van fractuur van pijpbeen met flexibele interne fixatie (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gesloten reductie van fractuur van pijpbeen en flexibele interne fixatie Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van diafysair bot Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
klieven van diafyse van bot Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opnieuw manipuleren van fractuur van pijpbeen met starre interne fixatie (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire reductie en fixatie van fractuur van pijpbeen met Hicks-plaat (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Osteotomy of diaphysis of bone (procedure) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire reductie van fractuur van pijpbeen en fixatie met Eggers-plaat Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verlenging van diafyse van bot door tractie (verrichting) Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire reductie en fixatie van fractuur van pijpbeen met Ellis-plaat Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gesloten reductie van fractuur van pijpbeen en starre interne fixatie Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire open reductie van fractuur van pijpbeen en complexe extramedullaire fixatie Is a True Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurostimulation of hypoglossal nerve Is a False Procedure on body region (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start