FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

782902008: implanteren (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2019. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
3756616019 Implantation procedure (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3756617011 Implantation procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3756618018 Placement en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
8310001000146112 implanteren nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
8310011000146114 implanteren (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
8704611000146112 implantatieprocedure nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
3756627017 The act of fixing something firmly or setting something securely or deeply into the body. en tekstdefinitie (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

1762 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Implantation procedure (procedure) Is a introduceren (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation procedure (procedure) Method Implantation - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
insertie in onderarm Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van zenuw Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of choroid by implantation of radiation source Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in kaak Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van infuuspomp Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of retinal attachment Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van elektrode in perifere zenuw Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of rod through fracture Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief inbrengen in achterste oogbolsegment Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implant of inert material into nose Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van nervus-vagusstimulator (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in farynx (verrichting) Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van spraakhulp Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van radio-isotoop Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in voet Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
orbitotomie met insertie van implantaat Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rhinoplasty augmentation with synthetic implant Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in wervelkolom Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implanteren van systeem voor intrathecale toediening van geneesmiddelen (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
faryngoplastiek met Silastic-implantaat (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie in tractus gastrointestinalis Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in integumentair systeem Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van hormoonimplantaat (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van oog en vervanging door implantaat en aanhechting van spieren Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation to cardiovascular system Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met weefseltransplantatie en/of orgaantransplantatie (situatie) Associated procedure True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Grafting procedure Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in ooglid Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cerclage en plombe van sclera met implantaat Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of tissue expander Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutaan inbrengen van neurostimulatorelektrode in autonome zenuw (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
evisceratie van bulbus oculi met inbrengen van implantaat in sclera Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reimplantation of coronary artery (procedure) Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van myo-elektrische of kineplastische prothese in arm Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van elektromagnetisch hoorapparaat (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van transveneuze pacemaker met 'triggered pacing' (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutaan inbrengen van epidurale neurostimulatorelektrode (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of prosthetic limb device Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van cardiale pacemaker (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of custodis eye Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van kunstmatige sluitspier in anorectum Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van epikeratoprothesis Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van kunstmatige blaassfincter (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van retina door implantatie van stralingsbron Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of neurostimulator into peripheral nerve Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van kunstnier Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van prothese in tuba uterina Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arthroplasty of patella with prosthesis Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of prosthesis or prosthetic device of acetabulum of hip joint Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van permanente transveneuze cardiale pacemaker (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van radium in vagina (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van inert materiaal in urethra Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of Rickham reservoir Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trepanatie van sclera met implantatie Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of electroencephalographic receiver in brain Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van radioactieve substantie in hypofyse Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van verticaal expanderende prothetische titanium rib Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van ventriculocholecystoma Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van elektrode in hersenen (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van carmustine-implantaat in hersenen (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van Ommaya-reservoir Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van collageenlaag op hoornvlies (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van elektrode van cochleaire prothese (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
subperiostale tandimplantatie (verrichting) Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Attach dental implant superstructure Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implanteren van verbindingsstaaf van tandheelkundig implantaat Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dental transosseous implant Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van LeVeen-shunt Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in peritoneum Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in blaas (verrichting) Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in tuba uterina Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in anus Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van permanente katheter in cavitas peritonealis met laparoscoop Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in epididymis Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
longplombage Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Uterine implantation of radium Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Percutaneous implantation of neurostimulator electrodes into neuromuscular component Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of skeletal muscle stimulator Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van schedelplaat Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van glasvocht voor correctie van ablatio retinae Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van botgroeistimulator in tibia en fibula Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of valved tube into larynx Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of Swanson prosthesis of wrist Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van metalen hulpmiddel in neuskraakbeen Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie in kaak met osseointegratie (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of diaphragmatic pacemaker Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Teflon implant into epiglottis Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van intravitreaal hulpmiddel Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van synthetisch of alloplastisch materiaal in bot van aangezicht (verrichting) Is a False Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial dental peri-implantitis (disorder) After True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Peri-implant mucositis After True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Dental peri-implantitis After True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Normal oral mucous membrane and osseointegrated bone tissue surrounding dental implant (finding) After True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Complete dental peri-implantitis (disorder) After True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Injury due to and following implantation of device (disorder) Due to True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Injury due to and following implantation of device (disorder) After True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
insertie van metalen hulpmiddel in subcutaan weefsel Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open plaatsing van prothese in trachea (verrichting) Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open plaatsing van tracheastent Is a True Implantation procedure (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


Reference Sets

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start