FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

79301008: Electrolytes measurement (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
131565010 Electrolytes measurement en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3686611000146114 bepalen van elektrolyten (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3727731000146110 bepalen van elektrolyten nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
820337015 Electrolytes measurement (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

28 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Electrolytes measurement Component Electrolyte true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Electrolytes measurement Method evaluatie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement Is a Chemical procedure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement Component Urea (substance) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement Is a bepalen van ureum en elektrolyten (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement Is a laboratoriumonderzoek (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement Is a Measurement of substance (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement Method Measurement - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Electrolytes measurement Method Investigation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement Has intent diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement Has measured component Electrolyte false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
elektrolyten persisterend afwijkend (bevinding) interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bepaling van fosfaat (verrichting) Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepaling van elektrolyten in urine (verrichting) Is a True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolytes measurement, plasma Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepaling van elektrolyten in serum (verrichting) Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepaling van natrium (verrichting) Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepaling van chloride (verrichting) Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Plasma electrolyte measurement (procedure) Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepaling van kalium (verrichting) Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van ureumstikstof Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepaling van calcium (verrichting) Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van ureum en elektrolyten (verrichting) Is a True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van elektrolyten in bloed (verrichting) Is a True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement of electrolytes in stool (procedure) Is a True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement of electrolytes in dialysate (procedure) Is a True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sweat test Is a True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement of chloride in peritoneal fluid specimen Is a False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
afwijkende elektrolytwaarden interpreteert False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van elektrolyten normaal interpreteert False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vochtbalans, elektrolytenbalans en zuur-base-evenwicht komen overeen met of zijn verbeterd ten opzichte van preoperatief niveau interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bevinding betreffende concentratie van chloride (bevinding) interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Finding of cerebrospinal fluid chloride level (finding) interpreteert False Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrolyte levels - finding interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bevinding betreffende concentratie van kalium interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
concentratie van kalium in monster (bevinding) interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
chloride in monster interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Chloride measurement, body fluid Is a True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
afwijkende elektrolytwaarden interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van elektrolyten normaal interpreteert True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Ammonium ion measurement Is a True Electrolytes measurement geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start