FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

81085004: Destructive procedure of anterior segment of eye (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
134515017 Destructive procedure of anterior segment of eye en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2831871000146115 destructie van voorste segment van oogbol nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2831881000146118 destructie van voorste segment van oogbol (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2831891000146116 destructie van anterieure segment van bulbus oculi nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
822317013 Destructive procedure of anterior segment of eye (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

49 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Destructive procedure of anterior segment of eye Is a Operative procedure on anterior segment of eye false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of anterior segment of eye Is a Destructive procedure of eye proper (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of anterior segment of eye Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Destructive procedure of anterior segment of eye Procedure site Structure of eye proper (body structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Destructive procedure of anterior segment of eye Is a Procedure on anterior segment of eye false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of anterior segment of eye Is a Destructive procedure of eyeball false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of anterior segment of eye Is a Anterior segment of eye incision false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of anterior segment of eye Is a destructie ingedeeld naar orgaansysteem true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of anterior segment of eye Procedure site - Direct (attribute) structuur van anterieure segment van bulbus oculi (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destructive procedure of anterior segment of eye Is a Operative procedure on anterior segment of eye true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of anterior segment of eye Method Destruction - action (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destructive procedure of anterior segment of eye Procedure site - Direct (attribute) structuur van anterieure segment van bulbus oculi (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destructive procedure of anterior segment of eye Method Destruction - action (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destructive procedure of anterior segment of eye Procedure site structuur van anterieure segment van bulbus oculi (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Cycloanemization Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of conjunctiva Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
iridectomie met thermocauterisatie van sclera Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Iridotomy by photocoagulation Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cauterization of conjunctiva Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
extractie van secundair cataract door mechanische fragmentatie Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van cornea Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure of cornea Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Zonulolysis with lens extraction Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extracapsular extraction of cataract by emulsification with aspiration Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
mechanische fragmentatie van cataract met extractie via posterieure route Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van sclera Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van sclera Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
iridectomie met thermocauterisatie van sclera Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Iridotomy by photocoagulation Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
faco-emulsificatie van lens en insertie van vervangingsprothese Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cauterization of iris Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of iris Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cauterization of iris Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of conjunctiva Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van ooglens Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Photocoagulation of iris Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cauterization of conjunctiva Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of iris Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Photocoagulation of iris Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie van cataract door faco-emulsificatie (verrichting) Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of epithelial downgrowth of anterior chamber of eye Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
extracapsulaire cataractextractie door mechanische fragmentatie en afzuiging Is a False Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van pterygium met gebruikmaking van laser Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trabeculoplastiek Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of ciliary body Is a True Destructive procedure of anterior segment of eye geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start