FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

82874003: Operation on colon (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2005. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1106331000146116 operatie van colon (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1106341000146112 operatie van colon nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
137467010 Operation on colon en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
505309017 Colon operation en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
824388011 Operation on colon (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

355 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
operatie van colon (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
operatie van colon (verrichting) Procedure site gehele subregio van abdomen false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
operatie van colon (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
operatie van colon (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
operatie van colon (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van colon (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
operatie van colon (verrichting) Is a Procedure on colon true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van colon (verrichting) Is a operatie van dikke darm (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van colon (verrichting) Procedure site Colon structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van colon (verrichting) Method chirurgische handeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van colon (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van colon (verrichting) Procedure site Colon structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van colon (verrichting) Procedure site structuur van dikke darm false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
operatie van pouch van colon (verrichting) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ureterocolostomie Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medische verrichting op sigmoïd (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van dikke darm voor interpositie Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exteriorization of intestine Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coloplication Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myotomy of colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dilatatie van strictuur van colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose tussen caecum en rectum Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van fistel tussen colon en huid (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hemicolectomie van rechter hemicolon (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Swenson operation, proctectomy Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
resectie van colon transversum (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
totale colectomie via abdomen met proctectomie en aanleggen van ileostoma (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
colonpunctie Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van colon sigmoideum Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose tussen dikke darm en anus Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
resectie van flexura coli sinistra Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie en plicatie van colon en caecum (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dilation of colon Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ileocolectomy Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extirpation of lesion of colon Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopische lusresectie van afwijkend weefsel van colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van afwijkend weefsel van colon met flexibele endoscoop Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopische destructie met laser van afwijkend weefsel van colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopische coagulatie van bloedvat van colon Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van colon en caecum Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Epiploectomy Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van stomabrug Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manuele dilatatie van colostoma Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
colectomie (verrichting) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van colovaginale fistel Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van colostoma (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel tussen milt en colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of vesicocolic fistula Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of gastrocolic fistula Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of colon fistula Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exteriorization of large intestine Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Colocolostomy Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of colon Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical biopsy of colon (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exteriorization of bowel NOS Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
colostomie (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laparoscopic repair of colostomy (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Colonoscopy and coagulation of lesion (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intraperitoneal reconstruction of end colostomy (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraperitoneal reconstruction of end colostomy (procedure) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose tussen duodenum en colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bypass of colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose tussen jejunum en colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van ileocolische anastomose Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Colotomy Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oesofagectomie en interpositie van colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose tussen colon ascendens en rectum Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cholecystocolostomy Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ureterocolostomie Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
colorectostomie (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van colostoma (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose tussen dikke darm en anus Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical reanastomosis of colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anastomosis of colon to rectum Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van pericolisch weefsel Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
interpositie van microvasculair aangehecht colon (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Colopexy Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van expanderende metalen stent in colon met behulp van flexibele endoscoop Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
enterorrafie van colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van colon en sigmoïdoscopie van rectum (verrichting) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open reductie van intussusceptie van colon (verrichting) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open endoscopische operatie van colon Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van pericolisch weefsel Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open opheffen van strangulatie van colon (verrichting) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manuele reductie van geprolabeerd colostoma (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dilation of colostomy stoma Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van conduit van colon Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van colostoma (verrichting) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other open operations on colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified diagnostic endoscopic examination of colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic endoscopic examination of colon NOS Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other operations on colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
argonplasmacoagulatie van colon Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other therapeutic endoscopic operations on colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other therapeutic endoscopic operations on sigmoid colon using rigid sigmoidoscope Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraperitoneal correction of colostomy (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laparoscopic proctocolectomy (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open proctocolectomie met aanleggen van ileostoma Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open revision of coloanal anastomosis (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopische chirurgische verrichting op colon met laser Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
decompressie van sigmoïd met flatuscanule Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van bypass van pars terminalis ilei (verrichting) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open construction of end colostomy (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open construction of colostoma of transverse colon (procedure) Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van poliep van colon met flexibele endoscoop Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open repositie van intussusceptie na gastro-enterostomie (verrichting) Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose tussen duodenum en colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
proctocolectomie Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bypass of colon Is a False operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open removal of foreign body from colon Is a True operatie van colon (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start