FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

84635008: Disease process or condition education (procedure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
140322015 Disease process or condition education en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
1495487019 Teaching: disease process en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
1708851000146110 voorlichten over ziekteverloop of ziektebeeld nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1708861000146113 voorlichten over ziekteverloop of ziektebeeld (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2579467011 Advice about disorder en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
4018761000146113 voorlichting over ziekteproces nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
826520016 Disease process or condition education (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

46 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Disease process or condition education Method Advising - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disease process or condition education Method Counselling - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disease process or condition education Is a voorlichting (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disease process or condition education Is a voorlichten van patiënt false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disease process or condition education Method Education - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disease process or condition education Method voorlichten true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Disease process or condition education Method handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Education about hepatitis Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over cognitieve functiestoornis Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichting over overdosering Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over cardiovasculair systeem Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trainen van psychomotorische vaardigheid Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over hypertensie (verrichting) Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over preventie van decubitus (verrichting) Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
postpartum voorlichten (verrichting) Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over allergie Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten van gemeenschap over tuberculose Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over musculoskeletaal stelsel (verrichting) Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over colostomie Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over signalen en symptomen Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over kanker Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over donorschap Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over rugklachten Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over onderzoeksresultaten Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over fysiologische functies Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over symptomatische therapie Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tonsils and adenoids postoperative education Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over amputatie Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over diabetes Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Final inpatient visit with instructions at discharge Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over nefropathie Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over hypoglykemie (verrichting) Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over astma Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verloop van chronische ziekte Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over reumatologie Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over aandoening van cardiovasculair systeem (verrichting) Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over urogenitale aandoening Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over hemoglobinopathie Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over brachycefalie Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over plagiocefalie Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over postterme zwangerschap (verrichting) Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mobility deficit education (procedure) Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over erectiestoornis (verrichting) Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over hoofdletsel Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Education about postpartum depression (procedure) Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over gevoeligheid voor infecties Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over onder controle houden van koorts Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over pediculosis capitis Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over delier Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Family education about disease Associated procedure True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Education of community about disease Associated procedure True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
voorlichten over nierstenen bij cystinurie Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over epilepsie en rijvaardigheid Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over brandwond (verrichting) Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over perioperatief letsel Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over sepsis Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over myocardinfarct Is a False Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Education about postoperative care after adenotonsillectomy (procedure) Is a True Disease process or condition education geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

simpele referentieset met verpleegkundige interventies (metadata)

referentieset met verpleegkundige interventies voor thema psychosociale zorg

Back to Start