FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

84782009: Peripheral nerve structure (body structure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
140557016 Peripheral nerve en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
506228018 Peripheral nerve structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
761611000146116 structuur van perifere zenuw (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
761621000146114 structuur van perifere zenuw nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
761631000146111 perifere zenuw nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
826698011 Peripheral nerve structure (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

1729 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Peripheral nerve structure Is a structuur van zenuw (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Peripheral nerve structure Is a structuur van systema nervosum periphericum (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Peripheral nerve structure Is a Soft tissues true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Peripheral nerve structure Part of gehele perifere zenuwstelsel false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
primaire neurolyse en 'transfer' van perifere zenuw Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maligne neoplasma van perifere zenuw en perifeer autonoom zenuwstelsel (aandoening) locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Benign neoplasm of peripheral nerve of head, face AND/OR neck locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
maligne neoplasma van perifere zenuw van hoofd, aangezicht en/of hals locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Benign neoplasm of peripheral nerves of head locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maligne neoplasma van perifere zenuw van hoofd locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Benign neoplasm of peripheral nerves of face locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Benign neoplasm of peripheral nerves of neck locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
maligne neoplasma van perifere zenuw van hals locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Benign neoplasm of peripheral nerves of upper limb locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Benign neoplasm of peripheral nerves of shoulder locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Benign neoplasm of peripheral nerves of lower limb locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Benign neoplasm of peripheral nerves of thorax locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Benign neoplasm of peripheral nerves of abdomen locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary malignant neoplasm of peripheral nerves of abdomen locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Benign neoplasm of peripheral nerve of pelvic region locatie van bevinding True Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Benign neoplasm of peripheral nerves of trunk locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
opnieuw aanhechten van zenuw Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
zenuw operatief gekneusd Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-chirurgische biopsie van perifere zenuw (verrichting) Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatieve biopsie van perifere zenuw Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
injectie in zenuw voor lokale behandeling Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Neoplasm of peripheral nerves of head locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Peripheral nerve disease locatie van bevinding True Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
entrapmentsyndroom door depositie van amyloïd locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Action potential measurement NOS locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified excision of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified destruction of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified extirpation of lesion of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Extirpation of lesion of peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other graft to peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary graft to peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Secondary graft to peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified graft to peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other graft to peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other repair of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary repair of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Secondary repair of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified repair of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other repair of peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Release of entrapment of peripheral nerve at other site Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified release of entrapment of peripheral nerve at other site Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Release of entrapment of peripheral nerve at other site NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other release of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Release and transposition of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary release of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Secondary release of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified other release of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified revision of release of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Revision of release of peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified neurostimulation of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Neurostimulation of peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other operations on peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Freeing of adhesions of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Decompression of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Exploration of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified other operation on peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other operation on peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified operations on peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Peripheral nerve operations NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
microchirurgisch herstel van perifere zenuw Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
primaire microchirurgische zenuwtransplantatie naar perifere zenuw (verrichting) Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
secundaire microchirurgische zenuwtransplantatie naar perifere zenuw Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Microsurgical graft to peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary microsurgical repair of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Secondary microsurgical repair of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified microsurgical repair of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Microsurgical repair of peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
graften van gevriesdroogd spiertransplantaat naar perifere zenuw Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Woven prosthetic graft to peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary approximation of peripheral nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
secundair operatief herstel en mobilisatie van perifere zenuw Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Harvest of peripheral nerve NEC Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified harvest of nerve Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Harvest of nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Leprosy neuropathy locatie van bevinding True Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
polyneuropathie door bofvirus (aandoening) locatie van bevinding True Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Malignant neoplasm of peripheral nerves of trunk, unspecified locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other mononeuritis lower limb locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unspecified mononeuritis lower limb locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Diabetic mononeuritis NOS locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hereditary or idiopathic peripheral neuropathy NOS locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified disorders of peripheral nervous system locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Peripheral nervous system disorder NOS locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other mononeuropathies of lower limb locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Other specified mononeuropathies locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other mononeuropathies in diseases classified elsewhere locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other disorders of the peripheral nervous system locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Peripheral neuritis in pregnancy unspecified locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Peripheral neuritis in pregnancy NOS locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Neoplasm of uncertain behavior of peripheral nerve (disorder) locatie van bevinding True Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Syphilitic polyneuropathy locatie van bevinding True Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Late congenital syphilitic polyneuropathy locatie van bevinding True Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
oogsten van zenuw van hoofd Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Primary CD59 deficiency locatie van bevinding True Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 5
Excision of peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other release of peripheral nerve NOS Procedure site False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Mononeuritis of unspecified site NOS locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other peripheral nerve disease locatie van bevinding False Peripheral nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 14 Next End


Reference Sets

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and part association reference set (foundation metadata concept)

Netherlands Dutch language reference set

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start