FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

85104009: Partial ostectomy (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2011. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
141101014 Partial ostectomy en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3008441000146119 excisie van gedeelte van bot nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3008451000146116 excisie van gedeelte van bot (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3008461000146118 resectie van deel van bot nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
3008471000146112 resectie van botdeel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
3008481000146114 partiële osteo-ectomie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
506388017 Excision of part of bone en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
827088011 Partial ostectomy (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

219 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Partial ostectomy Procedure site gedeelte van bot false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Method Excision - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Procedure site - Direct (attribute) gedeelte van bot true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Is a partiële excisie false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy Is a excisie van bot true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy Is a verrichting op orgaan (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy Procedure site Bone structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Partial ostectomy Method Excision - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Method Excision - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Partial ostectomy Procedure site - Direct (attribute) Bone structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Partial ostectomy Method Excision - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Method Excision - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Partial ostectomy Procedure site - Direct (attribute) Bone structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Method Excision - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Procedure site - Direct (attribute) Bone structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Method Excision - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Partial ostectomy Procedure site structuur van systema skeletale (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy Extent Partial false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
excisie van tuberositas van bot Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van tuberkel van bot Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trimmen van geamputeerde top van distale falanx Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van caput van os metatarsi (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van rand van rib Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van bot van onderste extremiteit (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële excisie van bot van bovenste extremiteit Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of bony orbit Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
totale petrosectomie (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële petrosectomie (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van retractiepocket van trommelvlies (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële maxillectomie (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mastoid marginectomy Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van wervellichaam Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van pedikel van wervel Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van processus transversus van wervel Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van processus xiphoideus (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van proximale fibula (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële excisie van radius Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel van mastoïd Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële excisie van ulna Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van proximale tibia (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële costectomie Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van bot van distale falanx van digitus van hand, exclusief digitus I (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
mastoïdectomie (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laminectomy Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
halfzijdige maxillectomie met bottransplantaat of met prothese (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of bone of scapula Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of bone of humerus Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of petrous apex cells Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy of tibia and fibula Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial resection of vertebral component, spinous process of lumbar region Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële excisie van os metacarpi Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of spinous process of vertebra Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Labyrinthectomy, osseous Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of turbinate Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sphenoid sinusectomy Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of fibula Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial phalangectomy Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
supramalleolaire amputatie Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy of humerus Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële excisie van femur Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
laterale fasciotomie met partiële osteo-ectomie van bovenste extremiteit Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of tibia Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trepanatie van bekkenkam Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van exostose van maxilla Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bunionectomie met osteotomie van os metatarsi I (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van diafysair bot Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of facial bone Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van bot van onderste extremiteit (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
laminectomie (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of osteochondroma (procedure) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of exostosis of bone (procedure) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële excisie van os sacrum (verrichting) Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
facetectomie van wervel Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van calcaneus (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële excisie van os ischii Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van wervel van lumbale regio Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy of facial bone Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
resectie van acetabulum Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële osteo-ectomie van ossa tarsi en ossa metatarsi (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële coccygectomie (verrichting) Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële talectomie Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële mandibulectomie (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
costotransversectomie (verrichting) Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy of thorax, ribs or sternum Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diepe partiële resectie van bot Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy of facial bone Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van exostose van mandibula Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arthrodesis by anterior transoral technique, clivus-C1-C2, with bone graft and excision of odontoid process Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arthrodesis by anterior extraoral technique, clivus-C1-C2, with bone graft and excision of odontoid process Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
alveolectomie inclusief curettage vanwege osteïtis Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of bone Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van 'bunion' Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'en bloc'-resectie van processus alveolaris van maxilla en gehemelte (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel in inwendige gehoorgang (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of exostosis of bone Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medial fasciotomy with partial ostectomy of upper extremity Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van dens axis Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van caput van os metatarsi (verrichting) Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of phalanx of toe Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel van mastoïd Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
resectie van acromion Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
antrectomie van processus mastoideus Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sekwestrotomie van processus olecrani Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy of tibia and fibula Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial ostectomy of sternum Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van osteofyt Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of condyle of bone Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of bony orbit Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
totale petrosectomie (verrichting) Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële petrosectomie (verrichting) Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trepanatie van bekkenkam Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van wervellichaam Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van pedikel van wervel Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van processus transversus van wervel Is a False Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van bot van onderste extremiteit (verrichting) Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële excisie van bot van bovenste extremiteit Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of tibia Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van proximale fibula (verrichting) Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van diafysair bot Is a True Partial ostectomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start