FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

8530007: Medical procedure on genitourinary system (procedure)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2019. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  15069010 Medical procedure on genitourinary system en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  3361831000146118 medische verrichting op systema urogenitale nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
  3361841000146114 medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
  3373061000146112 medische verrichting op urogenitaal stelsel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
  3701801000146113 medische verrichting op tractus urogenitalis nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
  827325019 Medical procedure on genitourinary system (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) Is a verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) Is a medische verrichting false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) Procedure site structuur van systema urogenitale false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
  Fetal echocardiography Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  scintigrafie van testis met bloeddoorstroming (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  medische verrichting op urinewegstelsel (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Obstetric examination Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  postcoïtaal intra-uterien anticonceptiemiddel aangemeten Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  prenataal onderzoek bij 12 weken (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  verrichting voor portiokapje Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  gamete intrafallopian transfer (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  zygote intrafallopian transfer Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  tubaire embryotransfer Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  induceren van cervicale rijping Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  actief inleiden wegens instabiele ligging (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  bijstimulatie durante partu (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  stimuleren van partus Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  aanmeten van pessarium occlusivum met voorlichting Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  kunstmatige inseminatie (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Infertility study Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Diaphragm check Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Bilateral vasectomy including postoperative semen examination (procedure) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Fetal electrocardiogram Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  echografie voor monitoren van follikelrijping Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  operatie van uterus gravidus Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Surgical induction of labor Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  begeleiding van normale partus (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Removal of ectopic cervical pregnancy by evacuation Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Vibration of cervix Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Obstetrics incision Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Obstetrics excision Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  obstetrische endoscopie (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  evacuatie van achtergebleven zwangerschapsproduct (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  operatie van placenta Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Instrumental delivery Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  geboorte van placenta Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  massage van uterus Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  wijzigen van uterusactiviteit Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  manipulatie vanwege malpresentatie of malpositie Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Surgical control of postpartum haemorrhage Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  lavage van uterus (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  stuitbevalling (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  foetale reductie bij meerlingzwangerschap (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  transvaginale afname van bloed bij foetus Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Crede maneuver Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  selectieve destructie van foetus Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  sectio caesarea (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  onderzoek van tractus genitalis van vrouw onder anesthesie Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Dilatation of cervix for delivery Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Obstetrics closure Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Obstetrics reconstruction Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Obstetrics repair Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  incisie van hematoom ter plaatse van episiotomie (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Braxton Hicks obstetrical version with extraction Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  laparoscopische sterilisatie van vrouw (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Delivery of face presentation Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  chirurgische behandeling van 'missed abortion' in eerste trimester Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  amniografie Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  vaginale partus in aanwezigheid van medisch personeel Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  manueel verwijderen van achtergebleven placenta (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inwendige en gecombineerde versie met extractie Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Transplantation of embryo Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  obstetrische versie volgens Wright met extractie Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  obstetrische versie volgens Potter met extractie Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  manuele postpartumexploratie van uterus Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  chirurgische behandeling van 'missed abortion' in tweede trimester (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Removal of fetal structures Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Wigand's obstetrical version Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Laparoscopic treatment of ectopic pregnancy with oophorectomy Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  chirurgische behandeling van miskraam tijdens eerste, tweede of derde trimester Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Laparoscopic treatment of ectopic pregnancy with salpingectomy Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Ultrasonic guidance for amniocentesis Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  chirurgische behandeling van 'missed abortion' in derde trimester (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Ligation of fallopian tube Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  obstetrische implantatie Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Partial bilateral salpingectomy for sterilization Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Removal of ectopic interstitial uterine pregnancy requiring total hysterectomy Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Removal of ectopic fetus from fallopian tube without salpingectomy Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Water birth delivery Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  manueel verwijderen van zwangerschapsproduct uit uterus na partus (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Selective fetal reduction Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Incision of uterine cervix (procedure) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Termination of pregnancy (procedure) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Operation for retained placenta (procedure) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Uterine contraction monitoring (regime/therapy) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  stuitverlossing Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  luchtembolisatie van foetus Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Insertion of abortifacient suppository Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  operatieve zwangerschapsafbreking Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  stuitextractie met interne versie met tractie aan voet (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Hysterotomy and termination of pregnancy Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Delivery by vacuum extraction Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  dilatatie van cervix uteri en vacuümaspiratie van zwangerschapsproduct uit uterus Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  manueel verwijderen van placenta uit uterus na partus (verrichting) Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Breech/instrumental delivery operations Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Gamete intrauterine transfer Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  obstetrisch monitoren Is a False medische verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Reference Sets

  Netherlands Dutch language reference set

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  POSSIBLY EQUIVALENT TO association reference set (foundation metadata concept)

  Back to Start