FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

86547008: structuur van arteria dorsalis pedis (lichaamsstructuur)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
143524019 Dorsalis pedis artery en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
507148014 Structure of dorsalis pedis artery en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
828833010 Structure of dorsalis pedis artery (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
859871000146116 structuur van arteria dorsalis pedis (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
859881000146119 structuur van arteria dorsalis pedis nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
859891000146117 arteria dorsalis pedis nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

3 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Structure of dorsalis pedis artery Is a structuur van dorsale zijde van voet (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of dorsalis pedis artery lateraliteit Side true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of dorsalis pedis artery Is a structuur van arterie van voet true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of dorsalis pedis artery Is a Dorsalis pedis artery and its branches false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of dorsalis pedis artery Is a Branch of anterior tibial artery true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of dorsalis pedis artery Part of gehele voet false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of dorsalis pedis artery Part of gehele arteriële vaatstelsel (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of dorsalis pedis artery Part of gehele perifere vaatstelsel (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
[D]Tachycardia locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of right dorsalis pedis artery Is a True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of left dorsalis pedis artery Is a True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Entire dorsalis pedis artery Is a True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
On examination - right dorsalis pedis pulse present locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
On examination - left dorsalis pedis pulse present locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
On examination - left dorsalis pedis absent locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
On examination - right dorsalis pedis pulse absent locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
On examination absent right foot pulse locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
On examination absent left foot pulse locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
On examination - left foot pulses present locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
On examination - right foot pulses present locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
canulatie van arteria dorsalis pedis (verrichting) Procedure site - Indirect (attribute) True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
meten van pulsaties ter hoogte van arteria dorsalis pedis (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Branch of dorsalis pedis artery Is a False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open injury, dorsalis pedis artery locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Closed injury, dorsalis pedis artery locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
canulatie van arteria dorsalis pedis (verrichting) Procedure site - Indirect (attribute) False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van arteria dorsalis pedis locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Dorsalis pedis aneurysm locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Embolism and thrombosis of the dorsalis pedis artery locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Strong pulse locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dorsalis pedis aneurysm locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
normale polsfrequentie locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van bypass van arteria femoralis naar arteria dorsalis pedis Procedure site - Direct (attribute) True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
canulatie van arteria dorsalis pedis (verrichting) Procedure site False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Sinus tachycardia locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
polsfrequentie afwijkend locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pulse rate altered locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pulsaties met sinusritme (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderbreking van pulsaties volgens vast patroon locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inequale pulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pulsaties met langzame stijging van drukgolf locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pulsaties met snelle stijging van drukgolf locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vertraagde pulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pathologische vertraging tussen brachialis- en femoralispulsatie (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vertraging tussen radialis- en femoralispulsatie (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of alternating pulse volume locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of paradoxical pulse volume (finding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Invasive systolic arterial pressure locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Invasive diastolic arterial pressure locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Invasive arterial pressure locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
regelmatige pulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irregulair irregulaire pulsaties locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
regulair irregulaire pulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aard van pulsaties (waarneembare entiteit) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bounding pulse locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plateaupulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tachycardie bij baseline (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
letsel van arteria dorsalis pedis locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Finding of pulse rate (finding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pulse rate stable locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of pulse rhythm (finding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pulsaties in arteria dorsalis pedis aanwezig locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
pulsaties in arteria dorsalis pedis afwezig locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Dorsalis pedis pulse rate Direct site (attribute) True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 5
Dorsalis pedis arterial pressure (observable entity) inherent aan (attribuut) True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Laceration of dorsalis pedis artery of foot (disorder) locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tachycardia locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pulse deficit locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
stenose van arteria dorsalis pedis locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
trage pulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pulsus alternans (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
collaberende pulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pulsus bisferiens (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onregelmatige pulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
snelle pulsaties (bevinding) locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dropped beats - pulse locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
meten van pulsaties ter hoogte van arteria dorsalis pedis (verrichting) Procedure site False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bloeddrukmeting van linker arteria dorsalis pedis met Doppler-apparaat (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bepalen van bloeddruk in rechter arteria dorsalis pedis met Doppler-apparaat (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Essential paroxysmal tachycardia locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bigeminal pulse locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Embolism and thrombosis of the dorsalis pedis artery locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Closed injury, dorsalis pedis artery locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Open injury, dorsalis pedis artery locatie van bevinding True Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pulse missed beats locatie van bevinding False Structure of dorsalis pedis artery geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

Lateralizable body structure reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Netherlands Dutch language reference set

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start