FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

88937006: inbrengen van prothese (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2006. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
147469011 Prosthetic procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2545807017 Introduction of prosthesis (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2770494016 Introduction of prosthesis en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
3246091000146118 inbrengen van prothese nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3246101000146113 inbrengen van prothese (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3246111000146110 introduceren van prothese nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

637 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Prosthetic procedure Is a Equipment-related procedure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prosthetic procedure Direct device Prosthesis, device (physical object) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Prosthetic procedure Is a verrichting ingedeeld naar hulpmiddel (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prosthetic procedure Is a introduceren (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prosthetic procedure Method Introduction - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Prosthetic procedure Direct device Prosthesis, device (physical object) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Prosthetic procedure Method Introduction - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
tracheo-oesofageale punctie en insertie van spraakprothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reinsertion of ocular implant with attachment of muscles to implant Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anastomosis of oesophagus, antesternal or antethoracic, with insertion of prosthesis Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transkatheterimplantatie van mitralisklep onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane insertie van aortaklep onder röntgendoorlichting Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van endobronchiale klep Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transcatheter aortic valve implantation (procedure) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arthroplasty of toe with synthetic joint prosthesis Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of intraosseous transcutaneous amputation prosthesis implant Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsing van prothetische manchet rond blaashals van man Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane insertie van veneuze kunstklep onder röntgendoorlichting Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van proximale extensieprothese voor operatief herstel van thoracaal gedeelte van aorta descendens (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van prothese in bot Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transluminale insertie van prothese in bloedvat van lever Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van tandheelkundig implantaat Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of pin-retained palatal prosthesis Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitgestelde insertie van distale extensieprothese van thoracaal gedeelte van aorta descendens (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of prosthesis or prosthetic device of acetabulum of hip joint Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van inert materiaal in urethra Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracorneale insertie van lens (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open plaatsing van prothese in trachea (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire implantatie van hybride totale enkelprothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van weefselexpander van huid door permanente prothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of dental prosthesis into jaw (procedure) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van oog en vervanging door implantaat en aanhechting van spieren Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
evisceratie van bulbus oculi met inbrengen van implantaat in sclera Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van totale enkelprothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open insertie van buisprothese in ductus choledochus en beide ductus hepatici Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open insertie van buisprothese in ductus choledochus en één ductus hepaticus Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopische sfincterotomie van oddisfincter en insertie van buisprothese in galweg Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van endoprothese in oesofagus (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervanging van bot door prothese (verrichting) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van kunstmatige sluitspier in anorectum Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van endossaal implantaat in kaak (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie in kaak met osseointegratie (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van maxillofaciale prothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
submucosale implantatie in kaak Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
subperiostale tandimplantatie (verrichting) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dental transosseous implant Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanmeten van faryngeale obturator (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reinsertion of implant of eyeball with conjunctival graft Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van enossaal tandheelkundig implantaat Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Provision of artificial arm Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
proefpassing van extraorale maxillofaciale prothese (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Try-in of maxillary obturator Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
proefpassing van mandibulaire resectieprothese (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
proefpassing van palatinale liftprothese (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van caput femoris door prothese (verrichting) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Training in use of prosthetic device Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van uitwendig orbita-implantaat Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van extraconaal orbita-implantaat Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exchange of intraocular lens Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van oogprothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van orthodontische retainer (verrichting) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van uitstroombaanprothese bij plastiek van pulmonalisklep Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van prothetisch implantaat Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fistulisatie van ranula met behulp van prothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van prothese van onderste extremiteit Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arthroplasty with prosthetic replacement of trapezium Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van intraoculaire lens (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision and prosthetic replacement of lens Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van prothese van extremiteit Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van orbita-implantaat Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vernieuwen van prothetische manchet rond blaashals van man (verrichting) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of posterior chamber intraocular lens (procedure) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of anterior chamber intraocular lens Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of hand joint prosthesis (procedure) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van totale enkelprothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Replacement of stent in biliary tree (procedure) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of elbow joint prosthesis (procedure) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van laterale unicondylaire knieprothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of wrist joint prosthesis (procedure) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Irrigation of ankle joint prosthesis (procedure) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve irrigatie van schouderprothese met inbrengen van oplosbaar antibioticadepot Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of intraocular lens implant for aphakia (procedure) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van mediale unicondylaire knieprothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van totale knieprothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
capsulotomie van mamma met re-implantatie van prothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Irrigation of hip joint prosthesis (procedure) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Irrigation of knee joint prosthesis (procedure) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve irrigatie van schouderprothese met inbrengen van niet-oplosbaar antibioticadepot Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van patellofemorale prothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reimplantation of first metatarsophalangeal joint prosthesis (procedure) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
capsulectomie van mamma met re-implantatie van prothese (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve irrigatie van schouderprothese Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of prosthesis of distal ulna using cement (procedure) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van stemprothese (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tracheo-oesofageale punctie en insertie van prothese Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van prothese voor reparatie van diafragma Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van myo-elektrische armprothese Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsen van hoortoestel (verrichting) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dacryocystorinostomie met buisje van Jones (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van oorprothese met botankers (verrichting) Is a False Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van oesofagotracheale klep (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van chordae tendineae van mitralisklep door prothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van chordae tendineae van atrioventriculaire klep door prothese Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van maagstent (verrichting) Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van prothese in dunne darm Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van prothese in dikke darm Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van prothese in ductus pancreaticus Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van prothese in galweg Is a True Prosthetic procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start