FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

900000000000530003: referentieset voor associaties betreffende alternatieve concepten (foundation metadata concept)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module met componenten voor conceptmodel (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
8155831000146119 referentieset voor alternatieve associaties nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
900000000001164016 ALTERNATIVE association reference set (foundation metadata concept) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module met componenten voor conceptmodel (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
900000000001165015 ALTERNATIVE association reference set en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module met componenten voor conceptmodel (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
9038751000146117 referentieset voor associaties betreffende alternatieve concepten (foundation metadata concept) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
9038761000146119 referentieset voor associaties betreffende alternatieve concepten nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

172 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
ALTERNATIVE association reference set (foundation metadata concept) Is a Historical association reference set (foundation metadata concept) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Members targetComponentId
Blood pressure abnormal but not diagnostic [D] verhoogde bloeddruk zonder diagnose van hypertensie
[D] Post polio exhaustion postpoliosyndroom
[D]Abdominal area X-ray or scan abnormality afwijkende bevindingen bij beeldvorming van abdomen (bevinding)
[D]Abdominal cramps Bowel spasm
[D]Abdominal cramps buikkrampen
[D]Abnormal Mantoux test result vertraagde reactie op Mantoux-test
[D]Abnormal Mantoux test result positieve Mantoux-test
[D]Abnormal bladder function test urodynamisch onderzoek afwijkend
[D]Abnormal chest sounds ademgeruis afwijkend
[D]Abnormal findings in specimens from female genital organs afwijkende bevinding bij cytologisch onderzoek van monster van vrouwelijk geslachtsorgaan
[D]Abnormal findings in specimens from male genital organs afwijkende bevinding bij cytologisch onderzoek van monster van mannelijk geslachtsorgaan (bevinding)
[D]Abnormal liver scan beeldvormend onderzoek van lever afwijkend (bevinding)
[D]Abnormal reflex, unspecified Abnormal reflex
[D]Abnormal spleen function test beeldvormend onderzoek van milt afwijkend (bevinding)
[D]Abnormal sputum - tenacious afwijkend sputum
[D]Abnormality of albumin structuur van albumine afwijkend
[D]Abnormality of albumin afwijkende aanwezigheid van albumine
[D]Abnormality of alpha-fetoprotein afwijkende aanwezigheid van alfafoetoproteïne (bevinding)
[D]Abnormality of alpha-fetoprotein structuur van alfafoetoproteïne afwijkend (bevinding)
[D]Abnormality of globulin concentratie van globuline afwijkend
[D]Abnormality of globulin structuur van globuline afwijkend (bevinding)
[D]Acid phosphatase raised verhoogde concentratie van zure fosfatase in serum (bevinding)
[D]Acute vertigo Vertigo (finding)
[D]Alcohol blood level excessive concentratie van ethanol in bloed boven wettelijke drempelwaarde voor besturen van voertuig
[D]Antibody titer unspecified, raised antilichaamtiter boven referentiebereik
[D]Auditory function studies abnormal abnormaal audiogram (bevinding)
[D]Auditory function studies abnormal gehoortest afwijkend
[D]Basal metabolism bevinding betreffende basaal metabolisme (bevinding)
[D]Biliary tract X-ray or scan abnormality beeldvormend onderzoek van galwegen afwijkend
[D]Brain and central nervous system abnormal function study, unspecified uitslag van onderzoek van functie van centraal zenuwstelsel afwijkend
[D]Brain scan abnormal afwijking op beeldvormend onderzoek van hersenen (bevinding)
[D]Breast imaging abnormal radiologisch onderzoek van mamma afwijkend
[D]Breath-holding spell adem inhouden bij driftbui
[D]Cardiac dullness decreased verminderde hartdemping bij percussie (bevinding)
[D]Cardiovascular function study abnormal Cardiac function test abnormal
[D]Cardiovascular function study abnormal Abnormal cardiovascular function
[D]Cells and casts in urine Urine microscopy: presence of cells - finding
[D]Cells and casts in urine cilinders in urinesediment (bevinding)
[D]Chest pain, unspecified Chest pain
[D]Coma and stupor Stupor
[D]Coma and stupor Coma (disorder)
[D]Convulsions, infantile neonatale epileptische aanvallen
[D]Cough with hemorrhage Hemoptysis
[D]Death, not instantaneous cause unknown dood door onbekende oorzaak
[D]Death, not violent/instantaneous Instantaneous death (event)
[D]Debility, unspecified Asthenia
[D]Development, failure in ontwikkelingsstoornis
[D]Drug-induced vomiting Drug-induced nausea and vomiting (disorder)
[D]Drugs in blood abnormal bloed bij screening voor middelenmisbruik positief
[D]Drugs in urine abnormal urine bij screening voor middelenmisbruik positief (bevinding)
[D]Dysprosody dysprosodie
[D]Excessive level of heavy metal in other tissue concentratie van zware metalen in preparaat boven referentiebereik
[D]Excessive urine level of drug concentratie van medicatie in urine boven therapeutische breedte
[D]Failure of peripheral circulation slechte perifere circulatie
[D]False positive Wassermann's test complementfixatietest voor syfilis fout-positief
[D]Finding of opiate drug in blood opioïdagonist in bloed positief (bevinding)
[D]Findings of drugs and other substances, not normally found in blood bevinding betreffende concentratie van medicatie in bloed
[D]Found after death, unknown cause of death Unattended death of unknown cause
[D]Frequency of micturition, unspecified Increased frequency of urination
[D]Friction sounds, chest pleurawrijven (bevinding)
[D]Friction sounds, chest Pericardial friction rub
[D]Gangrene of toe in diabetic Gangrene of toe
[D]Gangrene, spreading cutaneous progressief gangreen van huid (aandoening)
[D]Gastrointestinal X-ray or scan abnormality Imaging of gastrointestinal tract abnormal
[D]Genitourinary X-ray or scan abnormality beeldvormend onderzoek van urogenitaal stelsel afwijkend (bevinding)
[D]Heart murmur, benign functionele souffle van hart (bevinding)
[D]Heart murmur, innocent functionele souffle van hart (bevinding)
[D]Heart murmur, undiagnosed Heart murmur, undetermined whether functional or organic (situation)
[D]Helicobacter pylori-abnormal microbiological finding in gastric fluid organismespecifieke kweek voor Helicobacter pylori in maaginhoud positief
[D]Hypothermia, of non-environmental cause Hypothermia (finding)
[D]Intracranial lesion Intracranial mass
[D]Iron, blood level abnormal concentratie van ijzer in serum afwijkend (bevinding)
[D]Jaundice (not of newborn) Jaundice
[D]Laboratory evidence of human immunodefiency virus [HIV] positief voor humaan immunodeficiëntievirus (bevinding)
[D]Local superficial swelling, mass or lump bevinding betreffende zwelling, knobbel en/of massa (bevinding)
[D]Localized swelling, mass and lump, head Mass of head (finding)
[D]Lump on head Mass of head (finding)
[D]Lump on nose Mass of nose
[D]Lump, localized and superficial oppervlakkige massa
[D]Lung scan abnormal Imaging of lung abnormal
[D]Mass, localized and superficial oppervlakkige massa
[D]Musculoskeletal X-ray or scan abnormality Imaging of musculoskeletal system abnormal
[D]Nerve stimulation studies abnormal, unspecified abnormale respons op zenuwstimulatie (bevinding)
[D]Nervous and musculoskeletal symptoms abnormale respons op zenuwstimulatie (bevinding)
[D]Nervous and musculoskeletal symptoms symptomen met betrekking tot zenuwstelsel (bevinding)
[D]Nonspecific abnormal Papanicolaou cervical smear uitslag van cervixuitstrijk volgens Papanicolaou afwijkend (bevinding)
[D]Nonspecific abnormal Papanicolaou smear of other origin uitslag van cervixuitstrijk volgens Papanicolaou afwijkend (bevinding)
[D]Nonspecific abnormal X-ray and scan test findings beeldvormend onderzoek afwijkend (bevinding)
[D]Nonspecific abnormal findings afwijkende bevinding tijdens evaluatie (bevinding)
[D]Nonspecific abnormal function studies afwijkende bevinding tijdens evaluatie (bevinding)
[D]Nonspecific blood findings bloedchemie afwijkend (bevinding)
[D]Nonspecific chromosomal abnormality found on analysis celchromosoomonderzoek afwijkend
[D]Nonspecific findings in other body substances bevinding betreffende analyse van lichaamssubstantie
[D]Nonspecific histological and immunological findings Abnormal immunology finding
[D]Nonspecific histological and immunological findings histologische bevinding afwijkend
[D]Nonspecific low blood pressure reading lage bloeddrukwaarde (aandoening)
[D]Nonspecific positive culture findings microbiologische kweek positief
[D]Nonspecific sudden infant death wiegendood (bevinding)
[D]Nonspecific urine findings abnormale urine (bevinding)
[D]Oculomotor studies abnormal beoordeling van oculomotorisch systeem afwijkend
[D]Other X-ray abnormality röntgenfoto afwijkend

Page 1 of 2 End


Reference Sets

referentieset met definities van referentiesets

Back to Start